Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gener og stofskifte har stor betydning for anoreksi

Anoreksi er ikke kun er en psykisk lidelse, det er også en stofskiftesygdom. Det peger et nyt genetisk fund på, som forskere fra iPSYCH har bidraget til.

15.08.2019 | Helle Horskjær

Gener, der har at gøre med stofskiftet og lysten til at bevæge sig, øger risikoen for anoreksi. Det indikerer, at sygdommen ikke kun skyldes det psykiske.

Gener, der har at gøre med stofskiftet og lysten til at bevæge sig, øger risikoen for anoreksi. Det indikerer, at sygdommen ikke kun skyldes det psykiske.

I den nye undersøgelse har forskere fundet otte dna-variationer, der ser ud til at have betydning for udviklingen af spiseforstyrrelsen anoreksi. Flere af disse variationer er ikke overraskende forbundet med andre psykiske lidelser som angst, OCD, skizofreni og depression. Mere bemærkelsesværdigt er det, at der er nogle udfald i stofskiftet, som ikke er forårsaget af sygdommen, men som kunne være medvirkende til at forårsage anoreksien.


”Det her er første skridt på vejen mod en større forståelse af den genetiske baggrund for anoreksi. Studiet viser, at udviklingen af lidelsen ikke kun er psykisk, men også bunder i dna-variationer, der er med til at regulere kroppens stofskifte. Det er en helt ny erkendelse, siger Liselotte Vogdrup Petersen, seniorforsker og biostatistiker ved Center for Registerforskning på Aarhus Universitet og medforfatter til det nye studie.


Resultaterne, der er offentliggjort i Nature Genetics, stammer fra et omfattende genetisk studie af omkring 72.500 personer fra 17 forskellige lande — herunder Danmark. I studiet har flere end 100 forskere sammenlignet generne hos henholdsvis 16.992 personer, der lider af anoreksi, og 55.525 kontrolpersoner.

Høj overdødelighed

Anoreksi er blandt de psykiske lidelser med den højeste overdødelighed. Lidelsen, der er kendetegnet ved bevidst og overdrevet vægttab, rammer markant flere kvinder end mænd. Der findes i dag ingen standardbehandling, der virker for alle patienter. Liselotte Vogdrup Petersen understreger, at der formentlig findes hundredvis af dna-variationer, der i samspil med miljøfaktorer har betydning for udviklingen af anoreksi.


”Tilsammen giver resultaterne anledning til at redefinere anoreksi, som en psykiatrisk og metabolisk sygdom. De genetiske fund kan føre til en bedre forståelse af de biologiske mekanismer bag sygdommen og på lang sigt til en bedre behandling af sygdommen. Men allerede nu kan det gavne patienter og pårørende at vide, at der er en genestisk og biologisk baggrund for anoreksi,” forklarer forskeren. 

Allerede nu er forskerne i fuld gang med et større opfølgende studie på området. Her medvirker yderligere

2500 danske case-personer. Målet er som minimum en fordobling af populationen i det netop offentliggjorte studie. Her vil forskerne desuden inkludere andre spiseforstyrrelser som bulimi.

Bag om resultatet

  • Studiet er et GWAS studie, hvor forskere scanner gennem hyppigt forekommende genetiske variationer i hele arvemassen og finder de varianter der adskiller cases og kontroller. Det aktuelle studie er det største GWAS studie af anoreksi.
  • På opfordring af projektets samarbejdspartner, Cynthia M. Bulik og med finansiering fra Klarman Family foundation, har et samarbejde med iPSYCH muliggjort det danske bidrag, som udgør op mod 5.000 af i alt knap 17.000 anoreksi-ramte og tusindevis af kontroller.
  • Lundbeckfonden har finansieret kontrollerne til det aktuelle studie og den danske del af opfølgningsstudiet.
  • ​Den videnskabelige artikel ’Genome-wide association study identifies eight risk loci and implicates metabo-psychiatric origins for anorexia nervosa’ kan læses her

Kontakt:

Seniorforsker Liselotte Vogdrup Petersen
Aarhus universitet, Institut for Økonomi, Center for Registerforskning
Tlf.: 87 16 57 64
llp@econ.au.dk

Forskning, Offentligheden/Pressen, iPSYCH, iPSYCH, Ph.d.-studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder