Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Generalforsamling

Kom til generalforsamling i PEACH og hyg dig med dine kolleger

25.02.2019 | PEACH

Dato tor 07 mar
Tid 15:30 17:00
Sted 1611-121, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Kære alle medlemmer af PEACH,

 

Hermed en indkaldelse til generalforsamling i PEACH, hvor vi byder på højtbelagt smørrebrød og øl/vand. Kom til en hyggelig eftermiddag, hvor vi skal snakke lidt om PEACH og meget gerne tager i mod ønsker og visioner for foreningens fremtid.

Vi starter med snacks og small talk kl. 15.30 og kl. 16.00 starter selve generalforsamlingen. Vi slutter af med førnævnte smørrebrød.

Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra bestyrelsen
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Behandling af revision af vedtægter
 7. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af det kommende års månedlige kontingent
 8. Valg af 4-9 bestyrelsesmedlemmer (alle nuværende medlemmer genopstiller, og vi kunne godt tænke os 2-3 flere medlemmer, så kom frisk!)
 9. Valg af suppleanter, minimum 2 og maksimum antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt revisorgodkendt regnskab bliver udsendt via denne kalenderindkaldelse senest 1. marts 2019.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2019 via mail: personaleforening.health.adm@au.dk

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have bindende tilmelding senest 1. marts 2019 – dette gøres ved at acceptere denne invitation.

Vi håber at se så mange af som muligt.

Mange hilsener

Conor, Michael, Antonio, Jann, Sebastian, Mia og Henriette

Arrangement, Teknisk/administrativ medarbejder, PEACH, PEACH