Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Gymnasielever får fortalt deres genetiske historie

Næsten 800 danske gymnasieelever fra hele landet har frivilligt doneret DNA-prøver for at undersøge danskernes genetiske historie. Dermed er de aktive deltagere i genetisk forskning på Aarhus Universitet.

31.03.2014 | Christina Troelsen

En spytprøve kan afsløre en persons genetiske sammensætning og med en stor nok mængde data kan vi skrive danskernes genetiske historie.  Det har 800 gymnasieelever netop erfaret. Det sker som led i projektet Hvor kommer du fra? på Aarhus Universitet, hvor forskere fra Centre for Biocultural History præsenterer de første resultater af DNA-analyserne ved et seminar for gymnasieleverne den 31. marts.

Danskernes genetiske historie

Forskernes analyser af gymnasieelevernes DNA viser, at danskerne har flyttet meget lidt rundt i landet, når man ser mere end to generationer tilbage.

”Næsten alle dybe familieforhold mellem elever er fra den samme region, og der har været overraskende lidt genudveksling mellem landsdelene over generationer. Over længere tid har der dog været en betydelig udveksling og også bidrag fra landene omkring os, heriblandt britisk, tysk/fransk og østeuropæisk ”, siger  Thomas Mailund, en af forskerne bag projektet, og fortsætter:

”Jydernes DNA ser ud til at være mere beslægtet med Storbritannien end sjællænderne, der omvendt har større slægtskab med Østeuropa, hvilket afspejler historisk indvandring. Dette er noget vi vil undersøge yderligere, når vi graver os mere ned i de data, vi har fået fra gymnasieeleverne.”

Gymnasieelever bidrager til forskningen

Vores DNA er noget af det mest personlige, vi har. Men samtidig er det en vigtig del af vores fælles historie. De danske gymnasielever har frivilligt doneret deres DNA til projektet og deltager dermed i dobbelt forstand.

”Det vigtigste har været at engagere eleverne i moderne genetisk forskning og invitere dem til at følge de forskellige faser i et forskningsprojekt. De får nu udleveret små dele af deres eget DNA, som de kan tage med i klasselokalerne og lave deres egne analyser med. Eleverne har udvist stor entusiasme og interesse for projektet og vi håber selvfølgelig, at dette projekt er med til at øge deres forståelse for genetik og genetisk forskning,” siger Frank Grønlund Jørgensen, der er gymnasielærer og projektdeltager

Forskerne bag projektet er glade for at skabe tættere bånd mellem gymnasier og universiteter.

”Det bringer gymnasieleverne i kontakt med en forskningsverden, som ellers kan virke lukket og fremmedartet. Men det viser også, hvilken fantastisk ressource gymnasieelever kan være i forskningsprojektet, der er afhængig af borgerdeltagelse”, siger Peter C. Kjærgaard

Den dybere genetiske historie

Den genetiske data fortæller også om langt tidligere udveksling af gener.

”Alle moderne mennesker med oprindelse udenfor Afrika bærer på en mængde DNA fra menneskets uddøde slægtning neandertaleren, fordi det moderne menneske udvekslede gener med dem, da det udvandrede fra Afrika. Det er typisk mellem 2 % og 4 % af en persons samlede DNA, der stammer fra neandertaleren og er forskelligt fra person til person. Personer med afrikansk oprindelse blandt gymnasieeleverne har et meget lavt niveau af neandertal-DNA, og blandt alle gymnasieelevernes DNA findes et foreløbigt landsgennemsnit på 2,7%, med relativt store forskelle mellem eleverne, ” siger Mikkel Heide Schierup

Her er danskere nu ikke specielle, da denne blanding af neandertalere og moderne mennesker er sket meget tidligt i menneskets historie og neandertalerens gener er spredt ud blandt alle mennesker, der lever uden for Afrika.

”Men derfor er det jo stadig sjovt nok at vide hvor meget neandertal ,man selv bærer rundt på”, siger Thomas Mailund.

Ved konferencen, der markerer afslutning på projektet, får eleverne udleveret diplomer, der angiver deres individuelle procentdel af neandertal-DNA , samt hvor deres fædrene og mødrene linje stammer fra langt tilbage i historien.

Projektet ’Hvor Kommer Du Fra’ er støttet af Undervisningsministeriets Tips- og Lottopulje. Læs mere på hjemmesiden hvorkommerdufra.dk, der udbygges efterhånden som der kommer flere resultater fra projektet.

Projektgruppen består af Jade Yu Chen, Frank Grønlund Jørgensen, Thomas Mailund, Mikkel Schierup og Peter C. Kjærgaard

Yderligere oplysninger:

Frank Grønlund Jørgensen

Lektor i biologi og fysik

Tørring Gymnasium

fg@toerring-gym.dk

Tlf. 6060 7862

 

Peter C. Kjærgaard

Professor i evolutionsstudier

Centre for Biocultural History

Institut for Kultur og Samfund

Aarhus Universitet

kjaergaard@cas.au.dk

Tlf. 8716 2254 / 4266 0084

 

Thomas Mailund

Lektor i bioinformatik

Center for Bioinformatik

Aarhus Universitet

mailund@birc.au.dk

Tlf. 8715 5562

 

Mikkel Heide Schierup

Professor i bioinformatik

Center for Bioinformatik og Bioscience

Aarhus Universitet

mheide@birc.au.dk

Tlf. 27782889

Offentligheden/Pressen, Forskning, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet