Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hård styrketræning ser ud til at bremse udviklingen af sklerose

Ny forskning viser, at styrketræning beskytter sklerosepatientens hjerne og dermed kan forsinke sygdommens udvikling.

01.08.2017 | Henriette Stevnhøj

Idrætsforsker Ulrik Dalgas står bag en undersøgelse, som viser, at hård styrketræning er et langt vigtigere supplement i behandling af skleroseramte end hidtil antaget.

Idrætsforsker Ulrik Dalgas står bag en undersøgelse, som viser en tendens til, at hård styrketræning er et langt vigtigere supplement i behandling af skleroseramte end hidtil antaget.

Tilbage i tiden blev sklerosepatienter frarådet at dyrke motion af frygt for at forværre sygdommen. Siden blev det kendt, at fysisk træning kan reducere symptomerne, der oftest bliver oplevet som massiv træthed i kroppen og forringet førlighed. Nu viser ny forskning, at hård styrketræning ligefrem kan beskytte nervesystemet og dermed hæmme sygdommens udvikling.

Det er hovedlinjen i en undersøgelse, der er lavet i et forskningssamarbejde mellem Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og University Medical Center Eppendorf i Hamborg og netop publiceret i tidsskriftet Multiple Sclerosis Journal.
Undersøgelsen viser, at hård styrketræning har en række positive effekter på hjernen, som rækker ud over det, som opnås ved effektiv medicinering.  

”Vi har gennem de seneste seks år arbejdet ud fra en ide om, at målrettet træning påvirker andre forhold end symptomer alene, og denne undersøgelse giver os de første indikationer af, at træning beskytter nervesystemet mod sygdommen”, fortæller en af forskerne bag undersøgelsen, lektor Ulrik Dalgas fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Træning påvirker hjernen

”De seneste 15 år har vi vidst, at fysisk træning ikke skader personer med sklerose, men i stedet har positive effekter på eksempelvis gangfunktionen, den hyppige træthed samt muskelstyrken og konditionen, som ellers ofte er forringet. Men at fysisk træning også ser ud til at have en beskyttende effekt på hjernen hos personer med sklerose, er ny og vigtig viden”, fortæller Ulrik Dalgas.
I undersøgelsen fulgte forskerne 35 personer med sklerose igennem et halvt år. Halvdelen af gruppen styrketrænede to dage om ugen, mens den anden halvdel fortsatte deres normale levevis uden systematisk træning.
Før og efter det halve år fik forsøgspersonerne MR-scannet hjernen, og forskerne kunne konstatere, at der var en tilbøjelighed til, at hjernen skrumpede mindre hos de patienter, som trænede målrettet og jævnligt. 

”Hos sklerosepatienter skrumper hjernen væsentligt hurtigere end normalt. Medicin kan reducere denne forandring, men vi fandt en tendens til, at træningen minimerede skrumpningen af hjernen yderligere hos personer i medicinsk behandling. Desuden så vi, at flere mindre hjerneområder ligefrem begyndte at vokse som respons på træningen”, fortæller Ulrik Dalgas.

Forklaringen er ukendt

Forskerne bag undersøgelsen kan endnu ikke forklare, hvorfor træningen har den positive effekt på personer med sklerose. Det skal en større og stærkere undersøgelse, som er undervejs, være med til at afdække. Denne undersøgelse vil også kunne føre forbedrede behandlingsmuligheder med sig, siger Ulrik Dalgas. Han understreger, at det ikke er målet, at træningen skal erstatte den medicinske behandling.

”Det er ikke realistisk at forestille sig at udfase medicin til fordel for træning. Men undersøgelsen peger på, at målrettet styrketræning kan være et langt vigtigere supplement i behandlingen, end man hidtil har vurderet. Det aspekt bør vi få afdækket fuldt ud”, siger Ulrik Dalgas.

Det er ikke afklaret, om alle sklerosepatienter kan profitere af træningsformen, da den ikke er afprøvet tilstrækkeligt på de patienter, som er hårdest ramt af sygdommen. Derfor vil Ulrik Dalgas heller ikke anbefale, at sklerosepatienter kaster sig ud i hård styrketræning uden professionel vejledning. 

 

Fakta: 15.000 danskere lider af sklerose

 

 • Sklerose er en uhelbredelig sygdom i centralnervesystemet, og hvert år opdages 600 nye tilfælde i Danmark, de fleste er mellem 20-40 år.
 • Der er ca. dobbelt så mange kvinder som mænd med sklerose.
 • 80 procent lever med sygdommen i mere end 35 år.
 • Sygdommen findes både i aggressive og fredelige former.
 • Årsagen til sygdommen er ukendt, men skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer.

Kilde:www.scleroseforeningen.dk

 

Bag om forskningsresultatet

 • Studietype: Randomiseret kontrolleret undersøgelse
 • Undersøgelsen er lavet i samarbejdet mellem Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet, Neurologisk afdeling på Aarhus Sygehus, Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU, samt University Medical Center Eppendorf i Hamborg.
 • Ekstern finansiering: Augustinus Fonden, Hestehandler Ole Jacobsens Mindelegat og Biogen Idec.
 • Den videnskabelige artikel er publiceret i Multiple Sclerosis Journal 
  http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1352458517722645

Kontakt:

Lektor Ulrik Dalgas
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for idræt
Mobil: 40 12 30 39
dalgas@ph.au.dk


 

 

Forskning, Videnskabelig medarbejder, Health, Institut for Folkesundhed, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Offentligheden/Pressen