Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hæder til forskertalenter og forskningsleder

Tre kliniske forskere blev den 17. december 2013 hædret for original forskningsidé, banebrydende resultat og god forskningsledelse. Hæderen blev uddelt af Aarhus Universitetshospital.

19.12.2013 | Anne Westh, Aarhus Universitetshospital

Fra venstre mod højre ses Tejs Ehlers Klug, Tine Brink Henriksen og Simon Tilma Vistisen. Foto: Tonny Foghmar/Aarhus Universitetshospital.

Fra venstre mod højre ses Tejs Ehlers Klug, Tine Brink Henriksen og Simon Tilma Vistisen. Foto: Tonny Foghmar/Aarhus Universitetshospital.

Engagement, originalitet og en hel del stædighed. Det karakteriserer de to yngre forskere og den forskningsleder, der tirsdag den 17. december fik overrakt forskningspriser fra Aarhus Universitetshospitals Forskningsråd.

Der blev uddelt tre priser for henholdsvis ”Den mest originale forskningsidé”, ”Det mest banebrydende forskningsresultat” og ”Den mest motiverende og aktive forskningsleder”.

I alt uddelte Forskningsrådet 1,3 millioner kroner til de tre forskere. Desuden kunne 10 forskere gå hjem med rejselegater på hver 40.000 kroner.

”Den mest originale forskningsidé”

Prisen for ”Den mest originale forskningsidé” på 400.000 kroner kunne civilingeniør Simon Tilma Vistisen, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Fælles Akut Afdeling, gå hjem med.

Simon Tilma Vistisen har forsket i, hvordan man kan monitorere væsketab hos akutte patienter. Det er nemlig et kendt problem, at hjertet hos akut syge patienter ikke yder nok. Det hjælper at hælde væske på disse patienter, men der har manglet et redskab til at vurdere, hvordan væsken hjælper. Det har Simon Tilma Vistisen nu udviklet og tilmed fået patent på.

I det nye år vil Simon og hans forskerkolleger forsøge at afsætte metoden til medicinalindustrien.

”Det mest banebrydende forskningsresultat”

Prisen for ”Det mest banebrydende forskningsresultat” på 400.000 kroner gik til konstitueret overlæge Tejs Ehlers Klug, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halsafdeling H.

Tejs Ehlers Klug har opnået opsigtsvækkende internationale forskningsresultater inden for sin forskning i halsbetændelse.

Når en patient går til sin praktiserende læge med symptomer på halsbetændelse, vil lægen typisk lave en test for streptokok-bakterier, som der kan gives antibiotika imod. Men gennem sin forskning har Tejs Ehlers Klug fundet ud af, at langt de fleste halsbetændelser faktisk skyldes en anden bakterie - nemlig bakterien fusobacterium necrophorum – som de praktiserende læger ikke tester for. Tejs og hans forskerkolleger vil derfor nu forsøge at udvikle en test, som kan bruges af de praktiserende læger.

”Den mest motiverende og aktive forskningsleder”

Prisen for ”Den mest motiverende og aktive forskningsleder” på 500.000 kroner blev tildelt professor Tine Brink Henriksen, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling A.

Tine Brink Henriksen er i høj grad en inspirator for børneafdelingens forskning inden for nyfødte og for tidligt fødte. Hun har vejledt 30 ph.d.-studerende og haft forskningssamarbejde med en lang række faggrupper – medicinstuderende, læger, jordemødre, sygeplejersker, bioanalytikere, statistikere, epidemiologer og tandlæger.

Yderligere oplysninger

Civilingeniør, adjunkt Simon Tilma Vistisen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Fælles Akut Afdeling
Direkte telefon: 8716 9041
vistisen@ki.au.dk

Overlæge, klinisk lektor Tejs Ehlers Klug
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Øre-, Næse- og Halsafdeling H
Direkte telefon: 7846 3175
tejsklug@rm.dk

Professor Tine Brink Henriksen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Børneafdeling A
Direkte telefon: 7845 1443
tine.brink.henriksen@ki.au.dk

Alle grupper, Institut for Klinisk Medicin, Health