Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Instruks til eksterne midler i ny forklædning – vil du vide mere?

En ny webside samler informationer om eksterne regelsæt og interne procedurer i forhold til administrativ og økonomisk forvaltning af eksterne midler på AU.

26.02.2018 | Frank Seerup Johansen

Foto: Colourbox

Websiden, som kan findes på Medarbejderservice, er målrettet forskere og økonomimedarbejdere, der har brug for indsigt i, hvordan man håndterer eksterne midler.

Gå til siden: Instruks – eksterne midler.

Herunder kan du se en oversigt over websidens seks indgange:

  • Hvilke typer af eksterne midler skal forvaltes af AU?
  • Lovgivning & Retningslinjer
  • Værd at vide om eksterne midler
  • EU-rammeprogrammer
  • Administration af eksterne midler
  • FAQ

På siden kan du både finde information om eksterne love og retningslinjer samt AU’s interne procedurer for håndtering af eksterne bevillinger. Du kan bl.a. finde svar på, hvem der skal skrive under på hvilke aftaler, og hvilke ansvar, der hviler på hvem i forhold til den konkrete bevilling.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Projektenheden i Økonomi & Bygninger
Økonomisekretariatet
projektenheden@au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, AU Økonomi og Bygninger, Videnskabelig medarbejder, Alle grupper