Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Har du input til AU’s kommende klimastrategi?

Er du optaget af, hvordan Aarhus Universitet kan reducere sin CO2-udledning? Så mød op og kom med dine input den 29. januar, hvor AU’s bæredygtighedsnetværk er samlet for at drøfte universitetets klimastrategi.

17.01.2020 | Signe Opstrup

Grafik: De fire indsatsområder i AU's kommende klimastrategi er; bygninger, transport, indkøb og affald.

Aarhus Universitets kommende klimastrategi 2020-2025 er lige nu til høring hos universitetets medarbejdere og studerende. Strategien indeholder et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen for universitetets drift og fokuserer på fire indsatsområder; bygninger, transport, indkøb og affald.

På mødet den 29. januar kan du som medarbejder og studerende være med til at drøfte de fire indsatsområder i mindre grupper, og komme med dine overvejelser. De forskellige input vil blive samlet sammen og sendt til AU’s bestyrelse sammen med de andre høringssvar. Klimastrategien forventes godkendt af bestyrelsen 1. april.

Læs mere om strategien og høringsprocessen. 

Praktiske oplysninger om mødet

Mødet er for AU’s bæredygtighedsnetværk, og alle medarbejdere og studerende er velkomne. Det er gratis at deltage.

   

Tilmeld dig her

Vil du med i bæredygtighedsnetværket?

Er du interesseret i at fremme AU’s bæredygtighed, og har du lyst til blive en del af AU’s bæredygtighedsnetværk, så meld dig ind i Facebook-gruppen #AUSustainability i dag.

Netværket er for alle studerende og medarbejdere på Aarhus Universitet, som har lyst til at dele viden, idéer og inspiration til, hvordan AU kan blive mere grønt og bæredygtigt. Læs mere og meld dig ind her.


 

Fakta om klimastrategien

De overordnede mål for udkastet til AU’s klimastrategi er:

 • Målet for 2025 er at reducere universitetets CO2-udledning med 35% sammenlignet med 2018.
 • Målet for 2030 er at reducere universitetets CO2-udledning med 57% sammenlignet med 2018.
 • Målet for 2040 er et CO2-neutralt universitet.

Klimastrategien fokuserer på fire indsatsområder. Delmålene for de enkelte områder er:

Bygninger

 • Reducere energiforbruget i AU's bygninger med 2% årligt
 • Øge andelen af vedvarende energi i AU's energiforbrug
 • Reducere universitetets forbrug af vand
 • DGNB-certificere bygninger med særligt fokus på klima
 •  Eksperimentere med nye løsninger til at reducere klimaaftrykket på AU’s campusområder

Transport

 • Nedbringe klimaaftrykket fra flytransport med 30% i 2025 ift. 2020
 • Reducere antallet af biler ejet af AU med 30% ift. 2018
 • Udfase universitetets diesel- og benzinbiler inden 2025 og fra 2020 kun købe biler, der kører på bæredygtigt brændstof
 • Fremme andelen af medarbejdere og studerende, der bruger bæredygtig transport til og fra AU

Indkøb

 • Fremme en helhedsorienteret tilgang til indkøb af varer og ydelser
 • Reducere CO2-udledningen ifm. levering af varer til AU
 • Stille krav til kantiner for at fremme bæredygtighed og reducere kantinernes klimaaftryk
 • Sikre længere levetid og fremme genanvendelse af AU’s møbler
 • Lave grønne investeringer 

Affald

 • Reducere mængden af affald – særligt mængden af restaffald
 • Affaldssortere i min. fem fraktioner blandt AU’s daglige brugere og fortsat sortere i min. 16 fraktioner samlet set på AU
 • Genanvende 40% af AU’s affald

Yderligere oplysninger

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Arrangement, Teknisk/administrativ medarbejder, Health