Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health er med, når Lundbeckfonden sætter turbo på hjerneforskning og talentudvikling

Lundbeckfonden har bevilliget 187 millioner kroner til etableringen af Neuroscience Academy Denmark (NAD). Målet er en ny og ambitiøs vækstdynamo for neurovidenskab i Danmark. I et samarbejde mellem KU, AU, SDU og AAU skal det murstensløse ’hjerneforsknings-akademi’ fremme talentudviklingen på landets universiteter og bane vejen for ny viden og gennembrud inden for hjernerelaterede sygdomme.

20.01.2022 | Vibe Bregendahl Noordeloos

Lundbeckfonden støtter etableringen af Neuroscience Academy Denmark (NAD) med 187 millioner kroner. Akademiet er et samarbejde mellem Health og de sundhedsfaglige fakulteter på KU, AAU og SDU.

Danmark er godt med inden for hjerneforskningen internationalt, men der er behov for at sætte yderligere ind med flere midler og endnu bedre uddannelse, hvis danske forskere skal indtage en mere synlig plads i neuroforskningens internationale superliga de kommende år.

Med etableringen af Neuroscience Academy Denmark (NAD) tager de fire danske universiteter sammen med Lundbeckfonden et stort skridt i den retning. Akademiet skal fremme talentudviklingen og sikre fremtiden for dansk neurovidenskab. Visionen er at træne fremtidens hjerneforskere ved at skabe et unikt lærings-, udviklings- og forskningsmiljø på ph.d.-niveau i Danmark for yngre kandidater med en videnskabelig grad inden for en række neuro-relaterede discipliner, herunder biologi, kemi, medicin, farmakologi, genetik og psykiatri.

”Det er en drøm, der går i opfyldelse at kunne tilbyde et ambitiøst 4-årigt program, hvor de ph.d.-studerende får en neurovidenskabelig forskeruddannelse i verdensklasse og kommer til at arbejde på projekter, der vil øge vores muligheder for at forstå og behandle hjernesygdomme. De studerende bliver trænet i de bedste laboratorier i Danmark, og vi forventer, at det vil medvirke til, at nye samarbejder opstår på tværs af landet og mellem basalforskere og klinikere. Vi glæder os utrolig meget til at kunne slå dørene op og lære de nye ph.d.-studerende at kende. Vi satser på at rekruttere de bedste af de bedste fra Danmark og udlandet – og gøre dem endnu bedre,” siger videnskabelig direktør i NAD, professor Jakob Balslev Sørensen fra Københavns Universitet.

På Aarhus Universitet ser dekan på Health, Anne-Mette Hvas, også etableringen af akademiet som en løftestang for fremtidige topforskere.

”Med akademiet får vi nu sat endnu mere fokus på talentudvikling inden for hjerneforskning. Et nationalt forskningsakademi på tværs af universiteterne, hvor kommende ph.d.-studerende blandt andet kan sikre sig et forberedelsesår, vil i høj grad styrke ikke bare den nuværende forskning, men også lægge kimen til en stærk næste generation af neuroforskere,” siger Anne-Mette Hvas.

Unikt læringsmiljø skal skabe superuddannelse

Neuroakademiet er resultatet af et flere år langt forløb mellem Dansk Selskab for Neurovidenskab, Københavns Universitet (KU), Aarhus Universitet (AU), Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU) – med Lundbeckfonden som sparringspartner. Der er tale om det første akademi af sin art inden for neuro-området i Danmark – i virkeligheden en avanceret forskerskole.

Den nye ph.d.-uddannelse vil inkludere et meget bredt udbud af avancerede kurser inden for neurovidenskab – og som noget nyt opererer den med et introduktionsår, inden det egentlige ph.d.-forløb på tre år begynder.

”Uddannelsen vægter tværvidenskabeligt samarbejde – altså samarbejde mellem en lang række forskellige akademiske discipliner, fx medicin og farmakologi. Disse samarbejder er en forudsætning for at skabe såkaldt translationelle forskningsmiljøer, som er selve rygraden i NAD. Det vil sige forskningsmiljøer, hvor der er tydeligt fokus på resultater, som i sidste ende kan forbedre behandlingen af hjernerelaterede sygdomme. Og det er også forskning af den art, der skal til, hvis Danmark i løbet af det næste årti skal blive et af verdens førende lande inden for neuroforskning. NAD skal være en dynamo for talentudvikling i superform og en væsentlig faktor i bestræbelserne på at nå det mål”, understreger Jan Egebjerg.

De fire universiteter vil i fællesskab stå for den daglige drift af akademiet. Det sker via et sekretariat, der fysisk placeres på Københavns Universitet. Akademiet vil få sin egen bestyrelse. Her får Dansk Selskab for Neurovidenskab og Lundbeckfonden en observatørpost hver, men ingen stemmeret.

Lundbeckfonden har forpligtet sig til at støtte NAD med en bevilling på i alt 187,3 millioner kr. i perioden 2022-2028 – hvor der i alt vil kunne gennemføres 48 ph.d.-forløb.

Læs mere om akademiet på Lundbeckfondens side her: https://lundbeckfonden.com/nyheder/lundbeckfonden-uddeler-187-mio-kr-til-ny-superuddannelse-vaekstdynamo-dansk-neurovidenskab

Omtalen er baseret på pressemateriale fra Lundbeckfonden.

Om Lundbeckfonden

Lundbeckfonden er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for at styrke hjernesundheden i Danmark og for at udvikle dansk erhvervsliv – blandt andet som langsigtet ejer af en række store danske healthcare-virksomheder, Falck, H. Lundbeck og ALK. Fonden uddeler årligt mere end 600 mio. kr. til forskning ved danske universiteter – med et særligt fokus på hjernen.

Kontakt:

Lundbeckfonden
Jan Egebjerg, forskningsdirektør, Lundbeckfonden
Mail je@lundbeckfonden.com

Jesper Sloth Møller, pressechef, Lundbeckfonden
Mail jsm@lundbeckfonden.com,
Tlf: 22 33 86 01

Health, Aarhus Universitet
Dekan Anne-Mette Hvas
dean.health@au.dk,
Tlf: 87152007

Bevillinger og priser, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Samarbejde, Administration (Faglighed), PhD Programleder, Alle AU-enheder, Talentudvikling