Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

VIDEO: Health får sit første fagspecifikke advisory board

Et kardiovaskulært forskningscampus er første skridt i en fokuseret indsats med forskningsmæssige styrkepositioner på Health. Et råd, der ledes af tre professorer på tværs af institutterne, skal vejlede fakultetsledelsen om den strategiske og faglige udvikling inden for feltet.

23.04.2018 | Ulla Krag Jespersen og Simon Byrial Fischel

I et nyt pilotprojekt sættes der fokus på det kardiovaskulære område som en styrkeposition for Health. Et advisory board bestående af fakultetets ledende eksperter på området skal føre an i indsatsen.

Lige nu er det et pilotprojekt. Et fagligt og strategisk advisory board med de tre professorer Hans Erik Bøtker, Bo Christensen og Christian Aalkjær i spidsen har fået til opgave at samle og styrke forskningsindsatsen på det kardiovaskulære område.

Målet er at fastholde og forbedre AU’s førerposition og at tiltrække væsentlige bevillinger og stærke forskningstalenter til området – også i fremtiden.

Midlet er i første omgang udarbejdelse af en hvidbog, der beskriver udviklingen inden for feltet samt en handlingsplan med konkrete forslag til indsatser. Senere skal rådet bistå med at implementere indsatserne på tværs af fakultetet.

Se de tre formænd fortælle, hvad der skal komme ud af arbejdet:

Fakultetsledelsen har valgt det kardiovaskulære område som pilotprojekt, først og fremmest fordi det er et forskningsområde, der både relaterer sig til en stor patientgruppe og en stor samfundsmæssig udfordring, men også fordi det allerede er et forskningsmæssigt styrkeområde for Health. Med til begrundelsen hører også, at det er udpeget som et af satsningsområderne ved Aarhus Universitetshospital.

Det kardiovaskulære forskningscampus, som er den foreløbige arbejdstitel på samarbejdet, ledes af et advisory board, eller et fagligt-strategisk råd, der består af en række rådsmedlemmer, hvis ekspertise, forskningsresultater og/eller ledelsesmæssige status kvalificerer dem til at vejlede dekan og fakultetsledelse inden for feltet.

Rådets medlemmer er:

Formænd:

Ebbe Bødtkjer, Institut for Biomedicin
Ulf Simonsen, Institut for Biomedicin
Mette Nyegaard, Institut for Biomedicin
Claus Oxvig, Institut for Molekylærbiologi og Genetik?
Simon Glerup, Institut for Biomedicin
Henrik K. Jensen, Institut for Klinisk Medicin
Jacob Bentzon, Institut for Klinisk Medicin
Vibeke Hjortdal, Institut for Klinisk Medicin
Toke Bek, Institut for Klinisk Medicin
Dorte Villemoes – Institut for Klinisk Medicin
Simon Vistisen, Institut for Klinisk Medicin
Michael Pedersen, Institut for Klinisk Medicin
Jesper Bech, Institut for Klinisk Medicin
Bo Løfgren, Institut for Klinisk Medicin
Morten Bøtker, Institut for Klinisk Medicin
Henrik Toft Sørensen, Institut for Klinisk Medicin
Jens Cosedis Nielsen, Institut for Klinisk Medicin
Henrik Wiggers, Institut for Klinisk Medicin
Anne Kaltoft, Institut for Klinisk Medicin
Martin B. Mortensen, Institut for Klinisk Medicin
Helle Terkildsen Maindal, Institut for Folkesundhed
Flemming Bro, Institut for Folkesundhed
Christina Dahm, Institut for Folkesundhed
Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed

Formændene meddelte på kick-off mødet den 17. april, at rådet er åbent for flere interesserede deltagere. Man skal dog være indstillet på hjemmearbejde.

Hvidbogen skal inden sommerferien fremlægges for fakultetsledelsen, som herefter skal tage stilling til det videre arbejde.

Såfremt hvidbogen og de indbyggede initiativer viser sig at opfylde deres formål, skal konceptet udbredes med henblik på at identificere andre faglige styrkepositioner på Health.

Politik og strategi, Sundhed og sygdom, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Forskning, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Samarbejde