Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health forbereder handlingsplan for at sikre sund forskning

Snyd og bedrag i den akademiske verden var omdrejningspunktet, da Health ved Aarhus Universitet onsdag den 17. april 2013 inviterede til symposium om forskningspraksis. Symposiet er et bidrag til de kommende retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis for forskerne i sundhed og sygdom.

19.04.2013 | HELLE HORSKJÆR & HENRIETTE STEVNHØJ

Symposiet var en foreløbig kulmination på Healths arbejde med at lave standarder for ansvarlig forskningspraksis på hovedområdet, og en række internationale eksperter var inviteret med. Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation.

Symposiet var en foreløbig kulmination på Healths arbejde med at lave standarder for ansvarlig forskningspraksis på hovedområdet, og en række internationale eksperter var inviteret med. Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation.

Professor Melissa S. Anderson fra University of Minnesota har brugt adskillige år på at afdække forskningsmiljøernes brodne kar.

Professor Melissa S. Anderson fra University of Minnesota har brugt adskillige år på at afdække forskningsmiljøernes brodne kar.

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation.

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation.

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation.

Foto: Anders Trærup/AU Kommunikation.

”Flere end 40.000 studerende og over 11.000 ansatte. Aarhus Universitet sprudler af en stigende forskningsaktivitet. Og med al den aktivitet er der også en forøget risiko for, at noget kan gå galt.”

Dekan for Health Allan Flyvbjerg bød velkommen til symposiet om forskningspraksis på Health ved at nævne de risici og faldgruber, der er forbundet med stor forskningsaktivitet. Selv om det sundhedsvidenskabelige område på Aarhus Universitet hidtil har været forskånet for skandaler om plagiat og forfalskning, er der et klart behov for at have klare retningslinjer for, hvordan forskerfusk forhindres – og håndteres, hvis det opstår.

”Får en af vores ansatte en anklage om uredelig forskning, skal vi være klar med en handlingsplan. Det er både af hensyn til den anklagede og de, som retter anklagen,” sagde Allan Flyvbjerg. 

Han understregede i sin velkomst, at Healths retningslinjer også har fokus på at undgå, at sager overhovedet opstår.

Globalt perspektiv

Symposiet var en foreløbig kulmination på Healths arbejde med at lave standarder for ansvarlig forskningspraksis på hovedområdet. Prodekaner har sammen med repræsentanter fra forskningsmiljøerne det seneste år arbejdet på et sæt konkrete retningslinjer for, hvordan forskere agerer ansvarligt – også set i et globalt perspektiv.

Med til symposiet var derfor inviteret seks eksperter fra USA, Norge og Tyskland, som hver især har forskningspraksis som deres kernefelt. Fra afsløring af plagiat til forskning i omfanget af uredelighed, og hvordan troværdigheden i publicering af forskningsresultater bliver bevaret.

Som professor på University of Minnesota har Melissa S. Anderson brugt adskillige år på at afdække forskningsmiljøernes brodne kar. Hendes oplæg bar titlen ‘Scientists can behave badly, but how often and why?’

”Vi har en forestilling om, at forskere er gode mennesker, som er uddannede til at gøre tingene ordentligt, men det er alle altså ikke,” fortalte hun i sit oplæg på symposiet.

Selv om hun gennem årene har set mange sager, kan hun stadig forbløffes over, hvor mange forskere, der tager chancen og snyder sig til deres resultater. Også selv om det koster titler, prestige og ekstreme summer.

”Det overraskede os, at det skete så ofte. Vi fandt endvidere frem til, at forskere er mere tilbøjelige til at fuske med deres forskning, hvis de er en del af et konkurrencepræget miljø, end hvis de indgår i et frugtbart arbejdsmiljø.”

Melissa S. Anderson roste Health for at have fokus på et problem, der ofte bliver dysset ned, da de færreste institutioner er begejstrede for at blive koblet sammen med snyd og fusk. Det er forståeligt, påpegede Melissa S. Anderson. Alligevel vil hun til enhver tid anbefale, at der bliver talt åbent om udfordringerne.

”Hvis vi skal komme forskningsfusk til livs, så skal vi lære af de sager, vi allerede kender til. Det sker kun, hvis vi taler om dem og lærer dem at kende,” lød Melissa S. Andersons råd til de fremmødte.


Fakta:

Healths retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis er klar til udrulning på hovedområdet i løbet af efteråret.

De øvrige oplægsholdere på symposiet var:

  • Debora Weber-Wulff, professor ved Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
    Oplæg: ‘Finding False Feathers – Dealing with Plagiarism’.

  • Nicholas Steneck, ph.d., professor emeritus i historie. Direktør for forskningsetik og integritet-programmet på Michigan Institute for Clinical and Health Research. 
    Oplæg: ‘Fostering Research Integrity in a Turbulent World’. 

  • Philip J. Langlais, professor i psykologi på Old Dominion University Norfolk, Virginia i USA. Oplæg: ‘Building an Institutional Climate and Training Programs for Responsible’.

  • Brigitte M. Jockusch, professor, dr. og næstformand i den centrale tyske ombudsmandsorganisation, som tager sig af undersøgelser af videnskabelig uredelighed. Oplæg: ‘Lessons from the German Ombudsman-system’.

  • Charlotte Haug, ph.d. på Oslo Universitet og næstformand i Committee of PublicationEthics (COPE), en sammenslutning af adskillige tusinde tidsskriftredaktører, som arbejder for at fremme troværdigheden for publicerede forskningsresultater. Oplæg: ‘What Editors and Publishers do to Safeguard the Integrity of the Scientific Record’.
Forskning, Health, Alle grupper, Health, Arrangement