Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health går fra tre til to prodekaner

Dekanatet på Health vil fra årsskiftet bestå af to prodekaner – en for forskning og en for uddannelse. Formålet er at skabe størst mulig sammenhæng i opgaveløsningen og styrke det internationale, det interdisciplinære og det eksterne samarbejde med virksomheder og fonde.

03.09.2019 | Ulla Krag Jespersen

Ole Steen Nielsen fortsætter som prodekan for forskning frem til næste sommer, mens Lise Wogensen Bach med udgangen af året skifter bane og bliver ny prodekan for uddannelse. Foto: Lars Kruse/AU.

Ole Steen Nielsen fortsætter som prodekan for forskning frem til næste sommer, mens Lise Wogensen Bach med udgangen af året skifter bane og bliver ny prodekan for uddannelse. Foto: Lars Kruse/AU.

Når prodekan Charlotte Ringsted med udgangen af året forlader sin post for at gå på pension, vil dekanatet på Health ikke kun gå fra tre til to prodekaner. Fakultetet benytter lejligheden til også at rokere rundt på opgaver og ansvar i dekanatet.

”Vi har drøftet den nye organisering i dekanatet, i fakultetsledelsen og i samarbejdsudvalget, og der er bred enighed om, at institutterne, fagmiljøerne og samarbejdspartnerne vil have lettere ved at identificere, hvor en opgave er forankret,” siger dekan Lars Bo Nielsen, som også lægger vægt på, at et dekanat med to prodekaner afspejler den organisering, der allerede i dag findes på hovedparten af Healths institutter og på AU med et tværgående udvalg for forskning og et tværgående udvalg for uddannelse.

Nye opgaver til Lise Wogensen Bach

Det bliver Lise Wogensen Bach, nuværende prodekan for talentudvikling og eksterne relationer, der overtager posten som prodekan for uddannelse, og her vil pejlemærkerne i de kommende år være interdisciplinært samarbejde, sammenhæng mellem forskning, karriereudvikling og uddannelse, erhvervssamarbejde, entreprenørskab og ikke mindst internationalisering.

Dekan Lars Bo Nielsen glæder sig over, at Lise Wogensen Bach har sagt ja til opgaven.

”Lise har unikke kompetencer, som vil være til uvurderlig gavn på uddannelsesområdet. Hun har stor erfaring med strategisk ledelse, hun har et internationalt udsyn, og hun har succes med at lede brede samarbejder på tværs. Derfor er jeg meget glad for, at hun fra årsskiftet vil stå i spidsen for uddannelsesområdet,” siger Lars Bo Nielsen.

Han understreger, at arbejdet med talentudvikling ikke vil blive nedprioriteret – tværtimod. I fremtiden vil talentarbejdet blive integreret i begge prodekaners opgaveportefølje.

”Talentarbejdet er vitalt for både forsknings- og uddannelsesområdet, og det kræver tæt samarbejde med institutternes ledelser og de studiefaglige miljøer. Derfor giver det god mening at ansvaret for talentudvikling ligger hos begge prodekaner,”, siger han.

Ny prodekan for forskning

På forskningsområdet har Ole Steen Nielsen uafhængigt af omstruktureringen meddelt, at han på grund af alder ikke ønsker at genansøge sin stilling. Det betyder, at fakultetet skal ud at finde en ny prodekan for forskning, når Ole Steen Nielsens ansættelse udløber i 2020.

Som noget nyt skal prodekanen for forskning overtage ansvaret for Healths ph.d.-skole. I dag refererer ph.d.-skolelederen til prodekan for talent og eksterne relationer, men når opgaverne bytter plads til nytår, vil prodekanen for forskning få det overordnede ansvar for det samlede forskningsfelt på Health, herunder altså talentudviklingen fra ph.d.-studerende til senior VIP, mens prodekan for uddannelse skal varetage talentudviklingen på det prægraduate område.

Dekan Lars Bo Nielsen oplyser, at rekrutteringsprocessen i form af et bredt og åbent opslag af stillingen vil gå i gang snarest.

Læs også Health skal på jagt efter ny prodekan for forskning.

Politik og strategi, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Health, Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Odontologi