Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health holder fast i højt kvote 2-optag på medicin

Fakultetsledelsen på Health ønsker at fastholde en medicinuddannelse med et højt kvote 2-optag på 20 procent. Til gengæld vil optagelsessamtaler ikke længere være en del af prøven, da værdien af samtalerne er tvivlsom og ikke står mål med udgifterne.

10.10.2017 | Mette Louise Ohana

Medicinstuderende

De medicinstuderende vil fortsat være fordelt med 80 pct. optagne fra kvote 1 og 20 pct. fra kvote 2.

Efter to års afprøvning af en ny optagelsesform på kvote 2 på medicinuddannelsen justerer fakultetsledelsen på Health nu proceduren. De såkaldte Multiple Mini-Interviews (MMI), der som sidste led i optagelsesprøven skulle vurdere ansøgernes empati, robusthed, kommunikations- og samarbejdsevner via samtaler, udgår. Men kvote 2-optaget på 20 pct. af de studerende består.

Fra foråret 2018 vil ansøgerne blive optaget på baggrund af deres karaktergennemsnit, som skal være på minimum 6, samt en multiple choice-test; den såkaldte UniTest. De to trin har hidtil udgjort de første to led af optagelsesproceduren.

”Mange medarbejdere har bidraget til MMI-testene de sidste to år og har gjort det godt. Men vi må erkende, at den del af optagelsesproceduren ikke tilfører tilstrækkelig værdi i forhold til, hvor mange ressourcer vi bruger på det. I lyset af fakultetets økonomiske udfordringer har vi derfor besluttet af afskaffe den del af optagelsesprøven,” fortæller Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse på Health.

Ansøgere med lavere snit får stadig en chance mere

Kvote 2-optagelsesprøven blev sat i værk i 2016 samtidig med, at andelen af kvote 2-pladser blev hævet fra 10 til 20 pct. på medicinuddannelsen. Formålet var dels at give de ansøgere, som ikke havde et tårnhøjt snit en chance til, dels at optage ansøgere med andre relevante kompetencer ud over de akademiske. Derudover var målet at forebygge frafald bl.a. ved at optage højt motiverede ansøgere.

”Vi vil stadig gerne give en chance mere til de ansøgere, som ikke har de meget høje karaktergennemsnit, men andre erfaringer. Derfor fastholder vi, at 20 pct. af de studerende optages via kvote 2. Med UniTesten sikrer vi et tilstrækkeligt kognitivt niveau hos de studerende samtidig med, at vi kan se, at vi får en mere forskelligartet gruppe studerende, end kvote 1-optaget giver, hvilket vi synes er en fordel,” siger Charlotte Ringsted og fortsætter:

”De specifikke kompetencer vi prøvede at vurdere med MMI-samtalerne er kompetencer, der er vigtige at besidde for alle vores studerende, også de, der er optaget i kvote 1. Udviklingen af de kompetencer er derfor en del af uddannelsen og oplæringen, men ikke noget, vi fremover vil selektere ansøgere ud fra.”

Det er endnu for tidligt at konkludere, om kvote 2-optagelsesprøven formår at mindske frafaldet på uddannelsen. Frafaldet vil blive fulgt løbende. 


Sådan foregår kvote 2-optagelsesprøven på medicin fra 2018

  • Ansøgerne skal have min. 6 i karaktergennemsnit og opfylde kravene til en række fagniveauer.
  • Ansøgernes kognitive kompetencer bliver vurderet gennem en multiple choice-test (UniTest) med ca. 100 spørgsmål. Ansøgerne bliver bl.a. testet for deres sproglige ræsonnement, deres evne til at tænke kritisk og deres evne til at forholde sig kritisk til kvantitative oplysninger. Testen er udviklet af et australsk forskningscenter.
  • De, der scorer højest i testen, får tilbudt en af de i alt 96 kvote 2-pladser på medicinstudiet.

Kontakt

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Health, Aarhus Universitet
Mobil: 93 50 82 22
Mail: charlotte.ringsted@au.dk

Uddannelse, Administration (Faglighed), Studerende, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Videnskabelig medarbejder, Health, Kommende studerende