Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aarhus Universitet kobler erhvervsspor til lægeuddannelsen

Medicinstuderende ved Aarhus Universitet kan fra 2017 vælge erhvervsrettede fag på studiet. Det kommer lægemiddel- og medicoindustrien til gavn.

04.07.2016 | Henriette Stevnhøj

Unge medicinstuderende arbejder i laboratorie.

Medicinuddannelsen på Health kommer industrien i møde ved at tilføje erhvervsrettede spor på studiet fra 2017 (Arkivfoto: Lars Kruse/AU)

Der er rift om lægerne i Danmark. Både i sundhedssektoren og på det stærkt voksende industrielle arbejdsmarked. Det får nu Health til at skabe et erhvervsrettet talentspor for medicinstuderende som supplement til det nuværende curriculum. Hensigten er at lade særligt interesserede og talentfulde studerende få kendskab til eksempelvis lægemiddel- og medicobranchen allerede under studietiden.

Talentsporet bliver en realitet fra sommer 2017. Udover at integrere en række erhvervsrettede tilvalgsfag på bachelor- og kandidatdelen vil der blive tilbudt kurser i innovation og entreprenørskab, indsigt i forretningsmodeller og projektledelse. Der vil desuden blive mulighed for at lave en opgave sammen med en virksomhed.

”Formålet er at styrke uddannelsen, så vores kandidater matcher de behov, aftagerne efterspørger. Vi har en stærkt klinisk orienteret kandidatdel. Uden at give køb på en høj sundhedsfaglighed er erhvervselementet en måde at give de studerende et nyt perspektiv på lægekarrieren”, siger sundhedsdekan Allan Flyvbjerg.

Erhvervsspor er det første i Danmark

Erhvervsretningen på lægeuddannelsen vil også præge revideringen af studieordningen, som sættes i gang sidst på året. Herudover er det intentionen at få en højere grad af fleksibilitet i studiet og valgfrihed til studerende. Det kan fx være i form af et valgfrit semester. Det vil blive undersøgt i processen med at beskrive den nye ordning.

”Vores mål er at uddanne læger, som bliver endnu bedre til at samarbejde med de mange andre vigtige faggrupper inden for sundhedssektoren, men også i industrien. Et valgfrit semester kan udnyttes til at forske, rejse udenlands eller se i retning af erhvervslivet”, siger Allan Flyvbjerg.

Inspirationen til talentsporet kommer blandt andet fra tilsvarende ordninger på Karolinska Instituttet og Lund Universitet, men også internt på AU fra uddannelser på Science and Technology. Erhvervsretningen på medicinstudiet på Aarhus Universitet bliver den første af sin art på medicinuddannelserne i Danmark.

I de seneste måneder har der været særligt stor opmærksomhed på industriens behov for sundhedsfaglige kandidater. På en konference i maj med repræsentanter fra Lægeforeningen, industri og universiteter blev det udtalt, at industrien forventer at kunne aftage 6.000 nye kandidater frem mod 2020. En stor del af disse vil være læger.
 

­

Om talentforløbet:

Talentforløb på bachelordelen:

  • Innovation og entreprenørskab
  • Forretningsmodeller og projektledelse
  • Fra ide til bedre patientforløb i sundhedssektoren
  • Fra ide til produkt til produktion og virksomhed

Talentforløb på kandidatdelen:

  • Et udviklingsprojekt inden for medikoteknik, lægemiddeludvikling, rehabilitering eller           sundhedsøkonomi og beskrives i samarbejde med virksomhed, forsker og studerende.
  • En case-competition sammen med en virksomhed, der fremlægger en problemstilling, som de studerende konkurrerer om at finde den bedste løsning på.
  • Tre kurser om kommercialisering, procesledelse og etik og ledelse.


Yderligere oplysninger

Sundhedsdekan Allan Flyvbjerg
Health, Aarhus Universitet
51 77 95 48
dean.health@au.dk

­

 


Læs Allan Flyvbjergs debatindlæg om behovet for flere læger, som er skrevet sammen med formand for Yngre Læger, Camilla Rathcke og koncernchef for Lægemiddelindustrien, Ida Sofie Jensen. Indlægget er bragt i Politiken d. 16. juni 2016.

Læs nyhed om Allan Flyvbjergs udpegning til regeringens vækstteam for lægemiddel- og medicoindustrien. 

 

 

Uddannelse, Sundhed og sygdom, Alle grupper, Health, Health