Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health opretter erhvervsudvalg

Der er potentiale for vækst og udvikling i universiteternes samarbejde med omverdenen. Et nyetableret erhvervsudvalg på Health skal styrke samarbejdet med private og offentlige virksomheder, både når det gælder forskning og uddannelse.

24.02.2017 | Ulla Krag Jespersen

Erhvervsudvalget på Health skal styrke fakultetets samarbejde med erhvervsliv og offentlige institutioner, både på forsknings- og uddannelsesområdet. Foto:Lars Kruse

Erhvervsudvalget på Health skal styrke fakultetets samarbejde med erhvervsliv og offentlige institutioner, både på forsknings- og uddannelsesområdet. Foto:Lars Kruse

Aarhus Universitet har en målsætning om at øge innovationskraften og forbedre konkurrenceevnen i samfundet, og derfor ønsker universitetsledelsen nu at tilføre endnu mere ledelseskraft til samarbejdet med erhvervslivet – også på fakultetsniveau.

Et centralt erhvervsudvalg på AU bestående af universitetsledelsen er allerede nedsat, og næste skridt er oprettelsen af erhvervsudvalg på fakulteterne. For at sikre ledelsesmæssigt fokus og retning på området bliver erhvervsudvalget på Health identisk med fakultetsledelsen.

Udvalget skal koordinere, videndele og skabe sammenhæng inden for erhvervsområdet på tværs af institutterne, og i den forbindelse skal erhvervsområdet forstås bredt. De studerende skal undervejs i deres studier tilbydes flere muligheder for at komme i kontakt med virksomheder, og for forskerne kan der være nye muligheder for samarbejde om konkrete projekter, fælles ansøgninger og medfinansiering af ph.d.’er og post.docs.

Erhvervsudvalgets opgaver

  • Styrke fakultetets samarbejde med erhvervsliv og offentlige institutioner, både på forsknings- og uddannelsesområdet
  • Sikre videndeling, koordinering og implementering af aktiviteter inden for erhvervsområdet på tværs af fakultetet og i sammenhæng med AU’s erhvervsudvalg og uddannelsesudvalg
  • Udarbejde strategi for aftaler med virksomheder.

I tilknytning til erhvervsudvalget etablerer Health et erhvervsforum, som skal sikre opgavemæssig bredde, inddragelse af ildsjæle og bidrage til udvikling og implementering af erhvervsaktiviteterne på fakultetet.

Erhvervsforums opgaver

  • Understøtte erhvervsudvalget med viden om aktiviteter på tværs af fakultetet
  • Planlægge tværgående events, konferencer, netværk og lignende, der synliggør erhvervsområdet på fakultetet
  • Bidrage til implementering af tiltag.

Erhvervsforum består af erhvervsudvalget, erhvervsambassadørerne og studielederne på Health.

Erhvervsudvalget på Health holder sit første møde tirsdag den 14. marts.

Læs mere om erhvervsudvalget og erhvervsforum på Health

Læs også artiklen AU gearer organisationen til mere erhvervssamarbejde 

Kontakt

Funktionschef Nete Dorff Ramlau-Hansen
Leder af fakultetssekretariatet
Mobil: 20 99 90 59
Mail: nrh@au.dk

Politik og strategi, Administration (Faglighed), Ph.d.-studerende, Ekstern målgruppe, Health, Studerende, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder, Offentligheden/Pressen