Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health skærper opmærksomheden på god omgangstone

God omgangstone er et prioriteret indsatsområde på universitetet. På Health beder fakultetsledelsen derfor ledere og medarbejdere skærpe opmærksomheden på den gode omgangstone hen over vinteren. Hvis institutter og enheder ikke allerede er i gang, er det nu, de skal trække i arbejdstøjet.

14.11.2017 | Sabina Bjerre Hansen

God omgangstone bliver et vigtigt tema på Health henover vinteren. Foto: Colourbox.

Den psykiske arbejdspladsvurdering i 2016 viste, at omgangstonen nogle steder på universitetet blev oplevet som hård. Også enkelte steder på Health var der udfordringer med respekten for hinanden og med måden, hvorpå vi taler til og om hinanden.

Fælles fokusområde med plads til forskellige tilgange og perspektiver

Fakultetsledelsen har netop drøftet indsatserne på fakultetet og besluttet, at alle institutter og enheder frem til marts 2018 skal sætte god omgangstone på dagsordenen i det omfang, det vurderes relevant og nødvendigt. Nogle institutter og enheder er allerede i gang. Flere har valgt at integrere arbejdet med indsatsområdet i medarbejderudviklingssamtalerne (MUS), mens andre har sat nye initiativer i gang for at styrke og fastholde den gode omgangstone. Fx inviterer Institut for Odontologi og Oral Sundhed alle medarbejderne på seminar under overskriften ’Anerkendelse, effektiv opgaveløsning, samarbejde og trivsel’, og på Institut for Folkesundhed dedikerer ledelsen og APV-følgegruppen hele uge 47 til kampagnen SUND TALE.

God omgangstone er et fokuspunkt for hele AU. Og det er ledelsen, der har ansvar for at sætte det på dagsordenen. Universitetets ledere har derfor sammen med medlemmer af samarbejdsudvalgene (SU) og arbejdsmiljøorganisationen (AMO) fået tilbud om at deltage i en ’god omgangstone-workshop’ arrangeret af HR. Her får de mulighed for at arbejde med konkrete værktøjer, metoder og viden på tværs af AU.

På Health samler fakultetsledelsen op på arbejdet med god omgangstone i marts 2018, inden Universitetsledelsen runder den samlede indsats endeligt af medio 2018.

Læs mere om universitetets fokus på god omgangstone og arbejdet med samme i rektor Brian Bech Nielsens oplæg.

Administrativt, Ph.d.-studerende, Institut for Retsmedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Odontologi, Videnskabelig medarbejder, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Biomedicin