Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health udbyder ny linje på kandidatuddannelsen i sygepleje

I september 2019 starter en ny linje i avanceret klinisk sygepleje på kandidatuddannelsen i sygepleje. Linjen skal klæde sygeplejerskerne på til at skabe sammenhæng i behandlingen af bl.a. multisyge patienter.

30.10.2018 | Mette Louise Ohana

Sygeplejerske

De nye kandidater i avanceret klinisk sygepleje skal bidrage til at udvikle den kommunale sygepleje og forhindre unødige genindlæggelser. Foto: Colourbox

Institut for Folkesundhed har oprettet en ny linje i avanceret klinisk sygepleje, som skal uddanne sygeplejersker til at navigere i komplekse organisationer med patienter, der har komplicerede helbredsproblemer.

Næsten 1,2 millioner danskere lider af mindst to kroniske sygdomme, og tallet er stigende. De multisyges forebyggelse, behandling og rehabilitering går ofte på tværs af sektorer og spreder sig over flere lægefaglige specialer.

Samtidig bliver indlæggelsestiden på hospitalerne kortere og kortere, hvorfor en stadig større del af arbejdet omkring borgere og patienter generelt i dag ligger i kommunerne. Det har skabt udfordringer i et højtspecialiseret sundhedsvæsenet, i kommunerne og ikke mindst for patienterne, fordi sundhedsvæsenets organisationsstrukturer ikke altid passer til deres sygdomme. Overgangene fra fx praktiserende læge, hospital og de kommunale sundhedstilbud er samtidig sårbare, så patienter risikerer at falde imellem to stole. Derfor har kommuner, regioner og stat et stort fokus på at skabe et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

”Vi har fulgt udfordringerne i noget tid, og der er stort behov for faglig udvikling af den kommunale sygepleje.  Derfor har vi udarbejdet uddannelsen i samarbejde med otte kommuner og Dansk Sygeplejeråd,” siger Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse på Health.

Lignende uddannelser er kendt fra flere lande som bl.a. Norge, Holland, Canada og USA under betegnelsen Advanced Practice Nursing (APN-sygeplejersker).

En ny type sygeplejerske

Den nye linje kommer til at adskille sig fra den eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje på flere måder.

”Uddannelsen retter sig mod arbejde i det nære sundhedsvæsen og bliver desuden meget klinisk rettet og mere snæver end den nuværende kandidatuddannelse i sygepleje. De studerende skal bl.a. undervises mere i sygdomssymptomer så de bedre kan vurdere patienter og borgere med komplekse sundhedsproblemer, og i sundhedsvæsenets organisering, så de kan koordinere og være med til at udvikle nye veje,” siger Kirsten Beedholm, der er studieleder for kandidatuddannelsen på Institut for Folkesundhed.

De færdiguddannede sygeplejersker skal bl.a. være med til at forhindre unødige genindlæggelser, hvilket er et stort problem i sundhedssektoren. Arbejdet skal ske i tæt samarbejde med bl.a. hospitaler og praktiserende læger, og sygeplejerskernes opgaver vil ligge inden for de gældende regler i Autorisationsloven.

Uddannelsen kan tages, mens man arbejder

Studieordningen for den nye kandidatlinje er netop faldet på plads, og dermed er der nu åbent for ansøgninger fra interesserede sygeplejersker. Der bliver optaget 30 studerende i Aarhus og 30 i Emdrup med studiestart i september 2019. Dermed vokser kandidatuddannelsen i sygepleje til at optage 150 studerende hvert år. Samtidig bliver den nuværende kandidatuddannelse omdannet til en linje med navnet Nursing science-linjen.

Begge linjer er 2-årige fuldtidskandidatstudier. Men som noget nyt kan de nu også læses som 4-årige erhvervskandidatuddannelser, hvor de studerende arbejder som sygeplejersker samtidigt.

Der er ansøgningsfrist til begge linjer på kandidatuddannelsen i sygepleje den 1. marts 2019.

Læs mere om begge linjer og erhvervskandidatordningen.

Kontakt

Studieleder for sundhedsvidenskab Kirsten Beedholm
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 20 47 58 24
Mail: kbe@ph.au.dk

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 93 50 82 22
Mail: charlotte.ringsted@au.dk

Uddannelse, Administration (Faglighed), Kommende studerende, Institut for Folkesundhed, Health, Offentligheden/Pressen, Health, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder