Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health uddeler EDU IT-midler til nye digitaliseringsprojekter

Tidligere på måneden fik fem nye projekter midler fra fakultetets EDU IT-pulje for 2021. Projekterne omfatter videooptagelser af medicinernes embedseksamen, produktion af animerede undervisningsvideoer og nye metoder til at aktivere og motivere studerende i online undervisning.

27.01.2021 | Simon Byrial Fischel

Fem nye digitaliseringsprojekter på Health har fået støtte fra fakultetets EDU IT-pulje. Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Digitalisering af undervisning har næppe før været så aktuelt, som det er lige nu. Men den digitale omlægning på Health har været i gang længe – også før corona-nedlukningen i marts sidste år – og vil fremover være et supplement til studieaktiviteter på campus.  

I 2018 blev en pulje på to mio. kr. afsat til at styrke digitaliseringen af undervisningsaktiviteter på Health over fem år. Hvert år kan undervisere ansøge om midler fra EDU IT-puljen til at afprøve konkrete idéer til brug af digitale medier i undervisningsforløbene. Målet er at øge de studerendes udbytte ved at finde nye måder at undervise på.

Fem projekter slap gennem nåleøjet

Ansøgningerne bliver primært vurderet på idéens pædagogiske og didaktiske kvalitet. Derudover vurderer udvalget, hvor mange studerende og kurser eller ECTS, projektet omfatter, ligesom fakultetet ønsker at tilgodese så mange forskellige uddannelser som muligt. I år slap fem projekter gennem nåleøjet.  

”Det er meget inspirerende at erfare, at så mange af vores undervisere har lyst til at arbejde med at udvikle nye digitale undervisningsformer. Blandt de mange spændende ansøgninger har vi særligt haft fokus på projekter, som flytter dele af indholdet af den fysiske undervisning online, og derved frigør rum til aktiv interaktion, fordybelse og den akademiske diskussion, når de studerende møder på campus. Det er samspillet mellem digitale værktøjer og fx forelæsninger og holdundervisning, som vi har størst behov for at styrke, ” siger prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach, som er med til at uddele midlerne.

Korte videoer supplerer lange forelæsninger

Blandt dem, som har søgt og modtaget EDU IT-midler i denne omgang er professor Jens Leipziger fra Institut for Biomedicin. I sit projekt anlægger han en ny tilgang til produktion af undervisningsvideoer til særligt stofrige fag. I første omgang drejer det sig om fysiologiundervisningen for medicinstuderende på tredje og fjerde år. Og konceptet er ganske enkelt at bryde undervisningen op i det, han kalder små videnselementer, dvs. korte videoer af mindre end fem minutters varighed, som hver dækker et konkret og afgrænset stofområde.  

Idéen fik han, da han skulle i gang med at omlægge sin undervisning.

”Som Skou-fellow har jeg været fritaget fra at undervise i et år. Derfor skulle jeg først i gang med at omlægge, da mine kollegaer var i fuld gang med at undervise digitalt. Jeg var forskånet for tidspresset og kunne tillade mig at se det hele lidt på afstand.,” fortæller Jens Leipziger.

Han havde oplevelsen af, at de studerende primært savnede overblik i den digitale undervisning.

”Forelæsningsformatet har i forvejen nogle didaktiske svagheder, og vi kan som undervisere have en tendens til at fylde for meget på, når vi fx stykker et slideshow sammen. Det kan have negative konsekvenser for de studerendes udbytte, da man risikerer et information overload. Og det bliver kun værre, når man flytter forelæsningsformatet over på en digital platform, hvor kontakten til publikum er svagere,” forklarer han.

Jens Leipziger lånte derfor et videokamera og begyndte filme sig selv, mens han tegnede og fortalte om ét emne ad gangen.  

Og sværere behøver det faktisk ikke at være, når bare formål og indhold er og tilpasset de studerendes behov i forberedelserne og i selve undervisningen.

Stort potentiale for små penge

Ifølge Lise Wogensen Bach er det ikke nødvendigvis store summer, der skal til, for at gøre fremskridt på digitaliseringsfronten.

”Ofte handler det ganske enkelt om, at nogen skal spotte et behov og få idéen til at dække det. Flere af EDU IT-projekterne er relativt billige at sætte i søen, men det er ikke ensbetydende med, at potentialet ikke er stort,” siger hun.

Det gælder fx for Jens Leipzigers videoer, som hurtigt har vist sig eftertragtet hos de studerende. Hver video er i gennemsnit blevet set hele fire gange pr. studerende på det pågældende undervisningsforløb.  

”Jeg har fået en bevilling på 16.000 kr. Det lyder måske ikke af meget, men det er nok til, at jeg kan købe den nødvendige hardware i form af en Ipad-pro og en apple-pen og supplere med en række grafiske elementer fra fx BioRender. Så nu kan jeg fortsætte min videoproduktion og endda animere billeder og ikoner live. Det giver mig mulighed for at illustrere pointerne langt bedre,” siger han.

Ved at lægge noget af det tunge stof over i videoformatet, håber Jens Leipziger, at der kan blive bedre tid til også at vise originale data frem og forklare metoderne med mere dybde, når de fysiske forelæsningerne genoptages - altså ikke kun at tale om hvad vi ved, men også hvor den viden er kommet fra. 


De øvrige modtagere af EDU-IT midler er:

  • Postdoc Jan Asad fra Institut for Biomedicin, som modtager 115.500 kr.
  • Klinisk lektor Kristian Høy fra Institut for Klinisk Medicin, som modtager 75.000 kr.
  • Specialkonsulent Dorte Lindelof fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed, som modtager 31.700 kr.
  • Adjunkt Knud Ryom fra Institut for Folkesundhed, som modtager 15.000 kr.


Vil du i gang med EDU IT?

  På AU Educate kan du finde vejledning til, hvordan du selv kommer i gang

Kontakt

Prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach
Aarhus Universitet,  Health
Mobil: 25 48 85 22
Mail: lwb@au.dk

Uddannelse, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Bevillinger og priser, Teknisk/administrativ medarbejder