Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Health udpeger ambassadører for undervisning

Hvorfor skal vi have ambassadører for undervisning på Health? Hvad er en ambassadør for undervisning, og hvad laver vedkommende? Hvad betyder det for mig som underviser, at der nu er udpeget ambassadører på fakultetets uddannelser?

26.04.2016 | Sabina Bjerre Hansen

13 nye ambassadører for undervisning skal fremover arbejde med undervisningsudvikling på Healths institutter. Foto: Lars Kruse/AU.

13 nye ambassadører for undervisning skal fremover arbejde med undervisningsudvikling på Healths institutter. Foto: Lars Kruse/AU.

På Health er der netop udpeget 13 ambassadører for undervisning, én på hver af fakultetets uddannelser. Sammen med fakultetets universitetspædagogiske enhed, CESU, skal de nye ambassadører spille en central rolle i afsøgningen og udviklingen af nye muligheder for at optimere de studerendes læring, undervisernes kompetencer og uddannelsens kvalitet.

Ønske om lokal undervisningsudvikling

En ambassadør for undervisning på Health er en underviser, der er særligt interesseret i og forpligtet til at udvikle undervisningen dér, hvor ambassadøren underviser til daglig. Ambitionen med at etablere et ambassadørnetværk er at få opbygget en kultur på Health, hvor god undervisning og uddannelseskvalitet får en endnu tydeligere og klarere stemme.

”Vi vil gerne etablere et tættere samarbejde mellem CESU og de enkelte uddannelser, så den pædagogiske kompetenceudvikling kommer så tæt på fagmiljøerne som muligt. Derfor skaber vi nu en vigtig relation til en række nøglepersoner, nemlig de nye ambassadør for undervisning, på Healths uddannelser,” fortæller tovholder på projektet, lektor og ph.d., Mette Krogh Christensen fra CESU.

Ambassadørerne skal være kollegernes sparringspartnere og et knudepunkt for pædagogisk kompetenceudvikling og udviklingsarbejde på institutterne.

Udveksling af undervisningserfaring

Ambassadørerne er fastansatte undervisere på Health. De er ikke nødvendigvis lektorer eller professorer. Det afgørende for at kunne varetage funktionen som undervisningsambassadør er at have motivation for at udvikle og praktisere god undervisning på Healths uddannelser i samarbejde med kollegerne.

”Jeg glæder mig til på den ene side at bidrage til en generel udvikling af undervisning og læring i det interessefællesskab, som ambassadørnetværket repræsenterer. På den anden side ser jeg frem til gennem fortsat udvikling af min egen undervisning at være til inspiration for mine kolleger på instituttet. Og så er det jo et privilegium, at jeg via ambassadørnetværket får adgang til erfaringer og kompetencer, som kan støtte en innovativ udvikling af såvel min egen som kollegers undervisningsaktiviteter,” fortæller studielektor Søren Læssøe Mathiesen, der kommer fra Institut for Odontologi og er en af de nye ambassadører.

Find din ambassadør

De nye ambassadører for undervisning bliver anerkendte og akkrediterede undervisnings- og uddannelsesudviklere. Du kan se, hvem der er ambassadør for undervisning på dit institut/din uddannelse i listen over ambassadør for undervisninger på Health.

Ambassadøren har institutlederens opbakning til at bruge ekstra ressourcer på den pædagogiske indsats. I den forbindelse har dekanen besluttet at give institutterne en mindre kompensation for ambassadørernes tid (dog ikke til frikøb og/eller honorering). Udgiften finansieres via de strategiske midler.

 


Hvad laver en ambassadør for undervisning på Health?

En ambassadør kan for eksempel:

·         være sparringspartner for en gruppe af kolleger, der vil afprøve og kvalificere
          nye undervisningsformer

·         være med til at organisere og kvalificere peer-supervision blandt kolleger

·         afprøve ny teknologi i undervisningen sammen med en gruppe kolleger og studerende

·         være rådgiver for kolleger, der vil implementere Blended Learning eller Flipped Classroom

·         afholde mindre spotkurser lokalt på uddannelsen

·         være rådgiver for CESU i udvælgelsen af særlige indsatser på uddannelsen og/eller

·         være medunderviser på CESU’s kurser


 

Læs mere om CESU på centrets hjemmeside.

 

­Yderligere oplysninger

Lektor, ph.d. Mette Krogh Christensen

Aarhus Universitet, Health - Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)

Direkte tlf.: 8620 5227

Mobil: 3134 3093

mkc@cesu.au.dk

Administrativt, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Uddannelse, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende, Studerende, Forskningsårsstuderende