Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Her er den færdige vision for IOOS-uddannelserne

Skærpelse af kernefagligheden, refleksion og mere tværfagligt samarbejde er nogle af pejlemærkerne i den færdige vision for uddannelserne under Institut for Odontologi og Oral Sundhed.

16.04.2018 | Lise Wendel Eriksen

Mere synergi og teamsamarbejde og skærpede professionsprofiler er nogle af pejlemærkerne i den nye vision for IOOS-uddannelserne. Foto: Lars Kruse/AU

Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) har i alt 10 grund- og videreuddannelser, som er centreret om de fire overordnede professionsområder: Tandlæge, tandplejer, tandtekniker og tandklinikassistent. Nu har uddannelserne fået én samlet vision og et strategisk grundlag, der skal sikre, at uddannelserne inden for sundhed og sygdom i tænder, mund og kæber matcher den virkelighed, dimittenderne kommer ud i også om mange år.

Den færdige vision for uddannelserne ved IOOS kan læses her


Skarpe professionsprofiler og bredt samarbejde

”Vores uddannelser har meget til fælles, og der er mange naturlige overlap, men i fremtiden skal vi skærpe kernefagligheden i de enkelte uddannelser, og vi skal i højere grad profilere uddannelserne i forhold til hinanden,” siger institutleder på IOOS, Siri Beier Jensen.

Skærpelsen af de enkelte uddannelsesprofiler er dog ikke lig med total uddannelsesapartheid på IOOS.  Tværtimod lægger visionen op til mere tværfagligt samarbejde og større kendskab til hinandens kernefaglighed og arbejdsområder også efter endt uddannelse. Uddannelserne skal altså understøtte, at de studerende kan skabe synergi, videndeling, teamsamarbejde og bruge hinandens kompetencer optimalt:

”Ved at styrke det tværfaglige samarbejde inden for det orale felt, som dækker tænder, mund og kæber, kan vi bedst muligt kvalificere den samlede indsats for borgernes orale sundhed. Men vi skal også udbygge samarbejdet med andre sundhedsfaglige og -videnskabelige områder og instanser. Det er vigtigt, at vi tydeliggør betydningen af oral sundhed og sygdom for menneskers samlede sundheds- og sygdomstilstand og deres livskvalitet,” fortæller Siri Beier Jensen.

Ikke nok med her-og-nu-kompetencer

IOOS-uddannelserne er professionsrettede, og derfor er der kliniske færdigheder, procedurer og et fagligt sprog, der skal læres, inden dimittenderne jobdebuterer på klinikkerne. Men med den hastige udvikling af viden og teknologi peger visionen også på vigtigheden af, at de studerende får skærpet evnen til at reflektere.

”Demografien ændrer sig, og den digitale og teknologiske udvikling går stærkt. Derfor er det utopi at tro, at vi kan undervise vores studerende i specifikke systemer og mekanismer og nøjes med at give dem her-og-nu-kompetencer. I stedet skal vi udvikle vores studerende til at være refleksive og have akademisk analytiske kompetencer. De skal også have meta-kompetence, forstået som evnen til at reflektere over læringsprocessen, og hvordan læring af principperne i de enkelte fagelementer kan overføres til læring af andre fagelementer,” mener Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse og fortsætter:

”På den måde er uddannelserne også med til at understøtte, at de studerende kan tænke ud af boksen og være med til at skabe innovation og udvikling inden for forebyggelse, diagnostik og behandling på det orale område. Og sådanne dimittender er fremtidssikrede og guld værd.”

Den færdige vision for IOOS-uddannelserne er godkendt at dekanatet i april 2017. De to studienævn på IOOS skal nu vurdere, om uddannelserne i deres nuværende form lever op til det strategiske ophæng.

Kontakt

Prodekan for uddannelse, Charlotte Ringsted
Aarhus Universitet, Health
Mobil: 93508222
Mail: charlotte.ringsted@au.dk

Uddannelse, Administration (Faglighed), Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder