Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Her er resultatet af universitetsvalg 2017

Se resultatet af dette års universitetsvalg, hvor VIP’ere kunne stemme til studienævn og ph.d.-udvalg. Herudover kunne de studerende på AU stemme nye studenterrepræsentanter ind i AU's bestyrelse, akademiske råd og studienævn, mens ph.d.-studerende kunne stemme til AU's ph.d.-udvalg.

20.11.2017 | Louise Asmund-Hjorth

Ny studenterrepræsentant i bestyrelsen
Bestyrelsens studenterrepræsentanter bliver atter Sune Koch Rønnow fra Studenterrådets Spidskandidater samt Line Dam Westengaard – også fra Studenterrådets spidskandidater. Line overtager pladsen fra Lieve Vermeulen og tiltræder den 1. februar 2018.

Flot stigning i valgdeltagelse på 2 procentpoint 
Den samlede valgdeltagelse ved dette års valg lå på 20,03 procent. Det er en stigning på næsten 2 procentpoint fra 2014 (valgdeltagelse: 18,07 procent), hvor både studerende og VIP’ere også kunne stemme. En stigning, der i høj grad skyldes de studerendes engagement og opbakning støttet op af den samlede kommunikationsindsats for hele valgprocessen. Der var i alt 23 kampvalg - dvs. valg, hvor der kan stemmes på forskellige kandidater - samt 121 fredsvalg og 25 bortfaldne valg.

Yderligere oplysninger
Læs mere på www.au.dk/valg eller kontakt valgsekretariatet på valg@au.dk.

Administrativt, Forskning, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Navnenyt, Ph.d.-studerende, Health, Arrangement, Studerende