Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hovedskader øger risiko for udvikling af psykiske sygdomme

Hjernerystelse, kraniebrud og svære hovedskader med blødninger giver større sandsynlighed for at udvikle skizofreni, depression, bipolar- og organiske psykiske lidelser. Det viser den hidtil største registerundersøgelse indenfor feltet.

08.12.2014 | Mathilde Holm Rasmussen

På mirakuløs vis overlevede jernbanearbejderen Phineas Gage, at han i 1848 fik et jernrør skråt gennem kraniet. Til gengæld ændrede han fuldstændig adfærd efter ulykken i den amerikanske stat Vermont. Fra at være en velset familiefar og jernbanearbejder blev Phineas Gage voldelig, vred og aggressiv.

Ulykken åbnede første gang videnskabens øjne for en mulig sammenhæng mellem en skade i hovedet og psykiske symptomer. Nu kan forskere fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet sammen med Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet, imidlertid vise, at der er en sammenhæng. Det viser den hidtil største undersøgelse, der er lavet om sammenhængen.

”Vi har lavet undersøgelsen, fordi der i dag er mere fokus på mulige sammenhænge mellem hovedskade og udviklingen af psykiske sygdomme. Hovedtraumer kan blandt andet være årsag til en immunologisk reaktion i hjernen, hvor immunforsvaret reagerer på en skade, så der kan opstå betændelse i hjernen. Det kan være med til at øge risikoen for efterfølgende psykiatriske sygdomme,” siger Michael Benros, læge og ph.d. fra Aarhus Universitet, der sammen med fem andre forskere stod for undersøgelsen.

Han tilføjer samtidig at en hovedskade også kan ødelægge et bestemt område i hjernen og på den måde øge risikoen for at udvikle en psykisk sygdom. 

4 ud af 100 får en psykiatrisk diagnose
1,4 millioner mennesker født i Danmark mellem 1977 og 2000 har været grundlag for den registerundersøgelse, som studiet bygger på. Af de 1,4 millioner havde 113.906 haft hospitalskontakt på grund af en hovedskade. Frem til 2010 undersøgte forskerne, hvor mange af de 113.906, der efterfølgende fik stillet en psykiatrisk diagnose, og det fik hele fire procent. De fleste inden for det første år.

”Det er en ret høj andel af patienter med psykiatrisk sygdom, som forinden har haft en hospitalskontakt med hovedskade, og hvis man yderligere tager dem med, som godt nok fik en hovedskade, men ikke kom på hospitalet bagefter, kan det potentielt være en væsentlig medvirkende årsag til nogle af de psykiatriske sygdomme vi ser,” siger Michael Benros.

Mange mennesker med psykiske sygdomme kommer ofte lettere til skade med hovedet. Det kan gøre det svært at fastslå årsagssammenhængene. Men Michael Benros mener ikke, det ændrer på konklusionen.

”Vi har taget højde for at folk med psykiske lidelser måske oftere pådrager sig hovedskader. Men hvis vi sammenligner med andre fysiske skader, giver hovedskader betydeligt større risiko for skizofreni, depression og de organiske psykiske lidelser (psykiske sygdomme, som skyldes en forudgående fysisk skade). Det tyder på at sammenhængene ikke kun skyldes at psykisk syge er mere tilbøjelige til at være udsat for en ulykke,” siger Michael Benros.

Fakta boks:

Ved at sammenligne de tilskadekomne personers risiko for udvikling af sygdommene med den øvrige befolknings, er forskerne nået frem til, at en hovedskade giver:

• 65 procent større risiko for at få stillet diagnosen skizofreni.

• 59 procent større risiko for at udvikle en depression.

• 28 procent forøget risiko for at blive ramt af bipolar lidelse.

• 439 procent større sandsynlighed for at få en organisk psykisk lidelse.

Forskning, Alle grupper, Ekstern målgruppe, AU Kommunikation