Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Human First partnerskabet klar med indsatser på to områder

To programgrupper under Human First partnerskabet har afleveret hvidbøger med forslag til konkrete indsatser, der skal arbejdes videre med i løbet af de næste år.

28.02.2019 | Anne Domino, Region Midtjylland

Human First er et samarbejde mellem AU, VIA og RM, som skal komme borgerne til gavn.

Over de kommende år bliver en række konkrete indsatser, som skal løfte områderne "Mennesker med rehabiliteringsbehov" og "Sygdomme og skader i hjernen", sat i gang.

Indsatserne udspringer af faglige anbefalinger fra to programgrupper under Human First partnerskabet - et samarbejde mellem VIA University College, Aarhus Universitet og Region Midtjylland, der har til formål at styrke parternes samarbejde om forskning, uddannelse og praksis til gavn for borgerne.

Forslag fra fagprofessionelle

Programgrupperne har været sammensat af repræsentanter fra VIA University College, Aarhus Universitet, Region Midtjylland, kommunerne og Region Midtjyllands Patientinddragelsesudvalg.

"I begge programgrupper har der været fokus på, hvordan man kan øge samarbejdet på tværs af organisationerne og få allerede eksisterende viden bredt ud og implementeret i hverdagen – også helt ude i yderste led af vores organisationer. En af ideerne er at uddanne et korps af ambassadører, som derefter får til opgave at udbrede både eksisterende og ny viden", siger Aase Lydiksen, direktør ved VIA University College.

"Programgrupperne har leveret forslag til en række meget konkrete indsatser, som nu skal afprøves i praksis. Jeg synes, de første programgruppers arbejde tyder på, at der opstår stor synergi i at udvikle indsatser på tværs af organisationer", siger koncerndirektør Ole Thomsen fra Region Midtjylland.

 
Lidt om indsatserne

På området "Mennesker med rehabiliteringsbehov" bliver der sat fælles forskningsprojekter i gang med fokus på hjerterehabilitering, mens der på området "Sygdomme og skader i hjernen" bl.a. bliver fokuseret på emnet træthed og søvn, som er en fælles udfordring for mennesker med sygdomme og skader i hjernen.

Lars Bo Nielsen, dekan på Health ved Aarhus Universitet, har store forventninger til, at det tværgående samarbejde kan føre til vigtig ny forskning og intelligente uddannelsesinitiativer inden for bl.a. hjerterehabilitering og søvnforskning.

"Gennem samarbejdet har faggrupperne i deres hvidbøger peget på en række tværgående forsknings- og uddannelsesprojekter med potentiel international gennemslagskraft og mulige veje til at realisere dem", siger dekan Lars Bo Nielsen.

Human First planlægger et arrangement, hvor partnerskabet præsenterer sine ambitioner og planer, når der holdes lanceringsarrangement den 2. maj.

Læs mere om samarbejdet og programgruppernes hvidbøger.

Samarbejde, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Teknisk/administrativ medarbejder