Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Husk at registrere dine publikationer i Pure

2020 nærmer sig sin afslutning, og du skal derfor være opmærksom på deadlines og praktisk information omkring indberetning af universitetets publikationer i Pure.

20.11.2020 | Signe Schou

Fredag d. 15. januar 2021 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2020. Det er også sidste frist for at gøre dine publikationer tilgængelige i Open Access.

Til dig, der registrerer publikationer i Pure:

Du skal tjekke følgende inden den 15. januar 2021:

  • Er alle dine publikationer registreret i Pure?
  • Er inddateringen for dine publikationer med udgivelsesår 2020 færdiggjort?
  • Har nogle af dine publikationer ændret udgivelsesstatus, siden du registrerede dem?
  • Er dine publikationer oprettet i den rigtige kategori ('forskning', 'formidling', 'rådgivning' og 'undervisning')?
  • Er angivelsen af ”peer review” korrekt?
  • Er Open Access-status korrekt for relevante publikationer?

AU’s nøgletal, BFI-tal og status i Open Access Indikatoren er baseret på registreringen af publikationer i Pure. Data skal efterfølgende valideres, og det er afgørende, at fristen overholdes. Det kan ikke garanteres, at publikationer, der indberettes efter fristens udløb, kan nå at blive valideret og talt med.

Fakta om opgørelserne:

AU nøgletal

AU modtager i begyndelsen af marts en opgørelse over AU’s forskningsproduktion. Opgørelsen indeholder antallet af registrerede publikationer med udgivelsesår 2020 og indgår som en del af universitets årsrapport.

Skriv til pure@au.dk, hvis du har spørgsmål.­­

Open Access 

I begyndelsen af marts 2021 høstes publikationer med udgivelsesår 2019 til den danske Open Access indikator. Derfor skal du sørge for, at Open Acces status på dine publikationer fra 2019 er korrekt. Se også gerne på publikationer fra 2020, så du har alt opdateret. Upload det accepterede manuskript til Pure, hvis du har forlagets tilladelse til at parallelpublicere det. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til Open Access, kan du kontakte din kontaktperson ved AU Library. Du kan læse mere om Open Access her.

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI)

BFI-tallene benyttes til at fordele en del af de nye basisforskningsmidler til universiteterne. Rettidig indberetning af universitetets publikationer er derfor essentiel. I juni 2021 høstes publikationer med udgivelsesår 2020. Du kan læse mere om BFI på Styrelsen for Forskning og Uddannelses hjemmeside

Forskning, Teknisk/administrativ medarbejder, Alle AU-enheder, Statsbiblioteket, Videnskabelig medarbejder, Ph.d.-studerende