Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvis du skriver mig på din artikel, skriver jeg dig på min…

Oppustede publikationslister eller akademisk doping er et fænomen inden for den videnskabelige verden, hvor der er kamp om bevillingerne. På Healths PhD Day 2015 skal de yngre forskere diskutere problematikken.

13.01.2015 | Henriette Stevnhøj

PhD Day 2015 finder sted i Søauditoriet 23. januar. Temaet er akademisk doping.

Internationale undersøgelser viser, at antallet af forfattere per forskningsartikel er steget kraftigt inden for de seneste 30 år. Forklaringen skal måske findes i konkurrencen om at skaffe de største bevillinger, hvor det ikke altid er nok at skrive en god ansøgning. Ansøgeren bliver også målt på mængden og tyngden af artikler på CV’et.  Selv om retningslinjer og internationale erklæringer skal dæmme op for ufortjente forfatterskaber, er der en gråzone.

”For hvornår har man bidraget til substansen i forskningsartiklen, og hvornår har man alene et perifert kendskab?,” siger Lise Wogensen, prodekan for talent og leder af Ph.d.-skolen ved Health om baggrunden for temaet ved årets PhD Day.

”En ph.d.-studerende kan komme til et forskningsmiljø med en kultur, hvor man skriver hinanden på som medforfattere på artiklerne. Det er en aftale, som alle parter kan profitere af. Men man balancerer på kanten af uredelighed, hvis man ikke har bidraget substantielt til alle trin i forskningsprocessen,” siger Lise Wogensen.
Hun har stået i spidsen for Healths arbejde med at lave retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis. Senere på foråret bliver et ’code of conduct’ præsenteret som supplement til det nationale forskningskodeks fra 2014.

Sæt debatten fri

Det er ikke Lise Wogensens indtryk, at oppustede CV’er er et udbredt fænomen i Healths forskningsmiljøer. For hende handler det primært om at tage hul på en tiltrængt debat. Den kan passende begynde ved de yngste forskere, de ph.d.-studerende. Men det er også væsentligt, at hovedvejledere, som rollemodeller for de ph.d.-studerende, bliver inddraget i diskussionerne.

”Jeg ønsker mig et fordomsfrit miljø, hvor det er tilladt at snakke åbent om forfatterskaber. Det er vigtigt, at man hjælper hinanden og bidrager til hinandens forskning. Men i takt med at konkurrencen er så hård, risikerer vi en handel med forfatterskaber, som ikke harmonerer med redelig forskningspraksis,” siger Lise Wogensen.

Hun håber, at der kan ske en bevægelse henimod kvalitet og substans i artikler, fremfor at det handler om antallet.

”Det er klart, at det ikke er de yngste forskere, som skal være primus motorer i en sådan udvikling, men de har en væsentlig opgave i at kunne stille spørgsmål og rokke ved en herskende kultur,” siger Lise Wogensen.

Klare idealer

De yngre forskere vil gerne løfte deres del af ansvaret for, at debatten bliver sat fri. Det siger Kasper Pryds, ph.d.-studerende og formand for Ph.d.-foreningen ved Health, som også er medarrangører af PhD Day.

”Vi ønsker at understrege med årets tema, at vi tager vores uddannelse og opdragelse som forskere seriøst og samtidig tager ansvar for at udvikle og opretholde en forskningskultur baseret på solide og klare idealer. Den bedste måde at gøre det på er at turde diskutere det åbent,” siger Kasper Pryds.

Han mener, at akademisk doping og videnskabelig uredelighed er tæt forbundne emner, som alle yngre forskere bør forholde sig til i løbet af deres forskeruddannelse.

”Enhver forsker, ung som gammel, bør løbende reflektere over, hvordan vi kan dæmme op for en udvikling præget af akademisk doping. Det er en problemstilling, man som forsker ofte bliver stillet over for,” siger Kasper Pryds. 

PhD Day 2015 finder sted fredag den 23. januar og består af posterudstillinger, oplæg og prisuddeling. Midt på dagen vil der være paneldebat med deltagere fra det sundhedsvidenskabelige felt. Deltagerne er valgt ud fra, at de kan bidrage med inspiration, provokation og læring til det aktuelle emne.

Paneldebat kl. 13.30:

Paneldeltagere: 

  • Kirsten Ohm Kyvik, professor, MPM, Institutleder for Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.
  • Jørgen Frøkier, professor, næstformand for Det Frie Forskningsråd, sundhed og sygdom.
  • Ask Vest Christiansen, lektor med fokus på sportsdoping ved Institut for Folkesundhed, Idræt, Aarhus Universitet.
  • Eskild Petersen, klinisk lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og chefredaktør på International Journal of Infectious Diseases.

Oplæg med key note speaker kl. 15.15: 

Speciallæge i børnesygdomme Morten Staberg.

Program for dagen. Man kan følge debat og kommentarer og selv bidrage på Twitter under: #auphd15 og på Ph.d.-foreningens Twitterprofil: @phdassoc_health

Under paneldebatten og oplægget med key note speaker kan der desuden stilles spørgsmål og kommenteres via Ph.d.-foreningens Facebook-profil: Phd Association Health. Facebook vil være et supplement til den åbne debat i auditoriet.


 

Yderligere oplysninger

Prodekan Lise Wogensen
Aarhus Universitet, Health
Direkte telefon: 25 48 85 22 
lwb@ki.au.dk


Ph.d.-studerende og formand for Ph.d.-foreningen Kasper Pryds
Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Direkte telefon: 26 13 79 17
kpryds@clin.au.dk 

opdateret 19.1.15...

Arrangement, Sundhed og sygdom, Graduate School of Health, Health, Forskningsårsstuderende, Forskning, Ph.d.-studerende, Videnskabelig medarbejder, Teknisk/administrativ medarbejder