Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor går du hen, hvis det brænder?

Eller hvis din kollega falder om med hjertestop? Nok ikke ind på au.dk/beredskab. Men det er her, du kan sikre, at du er forberedt, når uheldet er ude.

28.11.2017 | Marie Lærke Justesen

Foto: Colourbox

Hjemmesiden om beredskabet på AU er blevet samlet og ajourført med opdaterede planer for, og fakta om, beredskabet på Aarhus Universitet.

På au.dk/beredskab, kan du læse alt, du skal vide, om universitetets samlede beredskab.

 

Hvor er den nærmeste hjertestarter og hvordan evakuerer man en afdeling?

au.dk/beredskab kan du vælge siden om beredskabet for medarbejdere eller siden for studerende/gæster. På siderne finder du information om:

Medarbejdersiden indeholder derudover vejledninger, som udelukkende er relevante for medarbejdere:

 

Hvor meget bør jeg vide om beredskabet, og hvordan får jeg indflydelse?

Alle medarbejdere på AU bør være bekendt med AU’s samlede beredskab, herunder proceduren for varsling, alarmering og evakuering.

Derudover skal medarbejdere, som er en del af krisestaben, være ajour med egne opgaver i forhold til håndtering af kriser på AU. Her kan du se, hvilke nøglepersoner og personalegrupper der er en del af krisestaben.

Lederne og medarbejderrepræsentanterne i arbejdsmiljøudvalgene har til opgave årligt at gennemgå og forholde sig til det lokale beredskab og afholde evakueringsøvelser. FAMU, AAMU og HAMU er ansvarlige for at skabe overblik over de beredskabsmæssige tiltag og eventuelle hændelser.

Om kort tid er der valg til arbejdsmiljøorganisationen på AU. For at klæde de nye arbejdsmiljøudvalg godt på til beredskabsopgaven vil AU’s beredskabskoordinator afholde et antal orienteringsmøder i april 2018.

 

Hvem holder AU’s samlede beredskab ajour?

AU’s beredskabskoordinator, Anders Kragh Moestrup, sikrer ensartede beredskabsmæssige løsninger på tværs af universitetet og er ansvarlig for den løbende opdatering af beredskabet på AU. Beredskabskoordinatoren er placeret i AU Økonomi og Bygninger.

Ledelsen på AU har det formelle, overordnede ansvar for sikkerheden og beredskabet på AU. De lokale ledere har ansvaret for beredskabet i forhold til den lokale enhed.

 

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til projektet eller au.dk/beredskab, er du velkommen til at kontakte projektleder og beredskabskoordinator Anders Kragh Moestrup.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, AU Økonomi og Bygninger, Teknisk/administrativ medarbejder, Aarhus BSS, Andre enheder, Arts