Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan kan 6,5 mia. mennesker bo i byerne i fremtiden?

Nyt internationalt samarbejde skal nytænke udviklingen af byerne i fremtiden, så den tager udgangspunkt i mennesket og gør hverdagen nemmere ved at koble byudvikling med trådløs teknologi på en helt ny måde.

21.06.2013 | Kristian Serge Skov-Larsen

"FN anslår, at over 70 % af verdens befolkning vil leve i byerne i 2050. Derfor bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan byerne skal se ud og være at leve i i fremtiden", siger professor Michael Goodsite, der er udpeget til at repræsentere Danmark som viceformand i det internationale samarbejde Cost Action. Foto: Colourbox.

Professor og institutleder Michael Goodsite fra Aarhus Universitet i Herning er udpeget til at repræsentere Danmark som viceformand i det internationale samarbejde: Cost Action, under temaet: Menneskevenlige byer. Målet er, at finde frem til den optimale byudvikling i fremtiden, når byen både skal give mulighed for effektivitet, bæredygtighed og være behagelig at leve i.

? I 2008 overgik den procentdel af mennesker, der bor i byområder, landdistrikterne. Den udvikling forventes at fortsætte, og FN anslår, at over 70 % af verdens befolkning vil leve i byerne i 2050. Derfor bliver vi nødt til at forholde os til, hvordan byerne skal se ud og være at leve i i fremtiden, siger professor Michael Goodsite.

Byudvikling med udgangspunkt i mennesket

Formålet er at arbejde med byudvikling, så den ikke kun tilgodeser infrastruktur, huse og gader, men at man tager udgangspunkt i mennesker og de behov, de har, og dermed gør dem til centrum.  Det skal så kobles med den trådløse teknologi, som vi allerede har omkring os, såsom mobiltelefoner, ipads, laptops osv. og være med til at gøre hverdagen nemmere for alle byboere.

En kobling af byudvikling med trådløs teknologi er helt ny – eksempelvis til at vide hvornår og hvor mennesker bevæger sig i en by, og interaktivt kortlægge deres aktiviteter, ønsker og adfærd. Bydesign har hidtil været præget af, at infrastruktur og bygninger er blevet udviklet efter såkaldte "viktorianske" byggeprincipper, hvor alt blev opdelt i forskellige forvaltninger – ligesom vi ser i mange kommuner i dag.  Det nye er derfor ikke blot at tænke på "smart-byer", men smarte OG beboelige byer – altså at optimere byerne efter folks adfærd samt fremme nye tænkninger inden for f.eks. hjemme – arbejde – bo-områder.

Arbejdet med byudviklingen sker i et samarbejde mellem førende arkitekter, ingeniører, sociologer, dataloger, forskere og praktiserende fra hele Europa, som sammen skal komme med deres bud på, hvordan man bedst udvikler byerne i fremtiden – og gøre byen, som vi kender den, mere effektiv og beboervenlig. Her vil fokus blandt andet være på:

  • Hvordan bruger folk byen?
  • Hvad vil konsekvensen af forskellige tiltag være for miljøet?
  • Hvordan sikrer vi bedre processer omkring f.eks. affaldshåndtering og ressourceoptimering?
  • Hvad kan man gøre for udviklingen af transportområdet?

Mange af initiativerne vil fokusere på en effektiv udnyttelse af ressourcer og kulstofreduktion som en reaktion på klimaændringerne i dag.

Danmarks bidrag til samarbejdet

Professor Michael Goodsite er udpeget som viceformand i kraft af sin store erfaring på klimaområdet og sin interdisciplinære erfaring. Han er uddannet bygningsingeniør, civilingeniør i miljøteknik, ph.d. i Klima og atmosfærekemi og sidder som centerleder for Nordic Center of Excellence for Klimatilpasning. Derudover har han været formand for en European Science Foundation arbejdsgruppe om interdisciplinært samarbejde. Fagligt set har han arbejdet med både klima og atmosfære i byer og med fremtidigt byggeri. Han vil bidrage til arbejdet med en viden om koblingen mellem design og indflydelse på miljø og klima – hvilket som sagt er helt nyt at tænke sammen.

? Cost Action er utroligt spændende at deltage i, fordi eksperter fra hele Europa samles om at finde nye løsninger på ting, som angår os alle og vores liv i fremtiden, siger professor Michael Goodsite, der har store forventninger til samarbejdet.

 
FAKTA
Aarhus Universitet har sammen med Trinity College Dublin søgt om og fået en bevilling på en ramme op til 44. mill. euro til arbejdet med transport og byudvikling.  Hvert eneste land, som er medlem af COST samarbejdet, kan få del i pengene, hvis de ønsker at være med i problemløsningen. Cost Actionen administreres af Trinity College Dublin med professor Mark Dyer som formand.

Udover Michael Goodsite deltager Anne Gammelgaard Jensen fra Aarhus Universitet og Allan Gross også som ekspert. Den anden repræsentant for Danmark i Cost Actionen er professor Hans Kiib, Aalborg Universitet.

COST er en mellemstatslig ramme, der omfatter 35 medlemslande. Forskere fra medlemslandene har mulighed for at samarbejde i videnskabelige og teknologiske netværk kaldet Cost Actions. COST er et forum for europæisk samarbejde inden for videnskab og teknologi, dvs. en samlet koordinering af nationalt finansieret forskning på europæisk plan. Læs mere om de ni centrale fokusområder under Cost.

FN anslår at der i 2050 vil være ca. 6,5 mia. mennesker ud af en samlet forventet befolkning på 9,2 mia. mennesker, som bor i byerne. 

EcoSense
COST Action: Transport og byudvikling samarbejder blandt andet med projektet EcoSense, også under Aarhus Universitet, der arbejder med at udvikle teknologier til at måle, analysere og reducere vores allesammens miljømæssige fodaftryk.

Forskning, Offentligheden/Pressen, Alle AU-enheder, Natur og teknologi