Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan sikrer du dit barn en god skolegang? - Fifs til forældre med børn i skolen

Hvordan sikrer du som forælder, at dit barn får en god og tryg skolegang? Og hvordan kan du bidrage til, at dit barn - hvad enten dit barn starter i 0., 4. eller 9. - klarer sig godt fagligt såvel som socialt? Her er et par gode råd fra skoleforskerne om alt fra skole-intra, forældremøder til social bevidsthed og trivsel i fællesskaber.

19.07.2013 | Mathilde Weirsøe

Colourbox

AU har bedt en række eksperter på skoleområdet komme med deres anbefalinger til forældre med børn i skolen.

”Hvad lærte du i skolen i dag”

Fra Niels Egelund, professor i specialpædagogik, ved Aarhus Universitet, går opfordringen til forældrene med nystartede skolebørn blandt andet på, at tale med deres børn om, hvad det vil sige at gå i skole og hvilke regler, der gælder. Gennem hele skolegangen er det vigtigt, at udvise interesse og følge aktivt med i barnets skoleliv, bl.a. ved at spørge ind til skoledagen.

”Stil ikke spørgsmålet: ’Hvad lavede I i skolen i dag?’ Spørg i stedet: ’Hvad lærte du i skolen i dag’. Det kommer der som regel en rigtig god samtale ud af,” lyder opfordringen fra Niels Egelund.

Han råder desuden forældrene til at være særdeles opmærksomme på barnets trivsel og følge med i skolens liv via de kanaler, der er til rådighed.

”Spørg også til det sociale liv i klassen. Følg med i, hvordan det går med det faglige, kig sammen i elevernes bøger og andre materialer. Følg med på klassens intranet. Deltag i forældremøder og andet skole-hjemsamarbejde,” siger Niels Egelund.

Og endelig lyder det fra professoren, der er tidligere skolelærer: ”Tal altid positivt om lærerne.”

Styrk fællesskabet i klassen

Helle Rabøl Hansen er adjunkt ved Aarhus Universitet og forsker i mobning i skolen. Hendes råd til forældre går især på, at have fokus på såvel sit eget barns ve og vel som på hele klassens trivsel.

”Mit råd til forældre lyder, at de aktivt skal støtte og opmuntre børnene til at opdyrke et stærkt klassefællesskab - også uden for skoletiden, bl.a. ved at lave legeaftale med alle børn på kryds af sædvanlige sociale skel og sædvanlige opdelinger,” siger Helle Rabøl Hansen og forklarer, at det her handler om at abstrahere fra sine egne mulige favoritter blandt børnenes legekammerater og støtte op om de begyndende relationer barnet selv indgår – eller opmuntre til at lave legeaftaler med nogle af de klassekammerater, man eller sjældent ser uden for skoletiden.

”Præsentér dit barn for muligheden for, at det også kan være sjovt at lege med de børn, der måske er mindre populære, eller som man ikke lige er perleveninde med,” siger Helle Rabøl Hansen.

Det gælder især for de yngste elever og dem på mellemtrinnet. For de ældste elever er der helt andre regler, erkender mobbeforskeren. 

”De ældste elever i 8., 9. 10. klasse sætter deres egne regler for hvem, de vil være sammen med efter skoletid – og det kan og skal man som forælder ikke blande sig alt for meget i, da valg og fravalg af venskaber er del af de unges sociale identitetsdannelse. Men man kan opfordre til eller måske ligefrem facilitere, at børnene skaber fællesskab om en aktivitet eller interesse – et fælles tredje - frem for at være fælles om at holde nogen uden for fællesskabet, ” siger Helle Rabøl Hansen.

Lær dit barn tolerance

Lotte Hedegaard Sørensen er lektor i specialpædagogik og forsker i inklusion – dvs. integration af elever mede særlige behov i den almindelige skole og undervisning. Hun er også optaget af at få klassen til at fungere som helhed og integrere alle børn ind i fællesskabet – også de børn, der umiddelbart skiller sig ud fra mængden, fordi fx er diagnostiseret med autisme eller ADHD.

”Forældrene kan gøre en forskel, hvis de engagerer sig i klassens fællesskab og støtter børnene i agere mere åbensindet over for ”de anderledes ” børn. Den enkelte familie kan støtte sit barn i at være kompetent i et fællesskab ved at snakke med barnet om det at være i et fællesskab af forskellige børn og vigtigheden af at engagere sig i det. Konkret kan det ske ved at insistere på, at invitere alle børn med til arrangementer i og uden for skolen,” siger Lotte Hedegaard Sørensen.

Hun erkender, at det er en stor opgave at få fællesskaber til at fungere, men forældregrupper kan kan være med til at støtte op om det ved at lære deres børn at være tolerante.   

”Det er et forældreansvar at lære børnene, at fællesskaber består af forskellige mennesker og dermed af tolerance i forhold til ’det fremmede’ og ’det anderledes’,” siger Lotte Hedegaard Sørensen.

Alle AU-enheder, Offentligheden/Pressen