Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan vil du indrette fremtidens universitet? Få inspiration på tre gå-hjem-møder

Alle medarbejdere og studerende er inviteret til en række gå-hjem-møder, som vil give inspiration til, hvordan fremtidens undervisnings- og studiemiljøer på AU kunne se ud. Hvordan sikrer vi, at undervisning, forskning, studiemiljø mv. får så gode rammer som muligt? Kom og bliv inspireret af oplægsholdernes erfaringer med, hvordan vi skaber fremtidens læringsmiljøer.

14.09.2018 | Signe Opstrup

Grafik: AART Architects

De tre gå-hjem-møder er tilrettelagt for at give medarbejdere og studerende idéer til, hvordan de kunne forestille sig, at den nye campus i Universitetsbyen bliver indrettet og den nuværende på Katrinebjerg bliver videreudviklet.

Der kommer tre oplægsholdere, der med hvert sit fokus præsenterer tanker og konkrete cases om fx, hvordan man skaber et godt og fremtidssikret campusmiljø med alt, hvad det indebærer. Et andet aspekt er, hvordan autenticiteten i historiske bygninger kan bidrage til fremtidens funktioner.

Møderne starter med et oplæg, og efter oplægget vil der være tid til spørgsmål og debat. Læs lidt nærmere om indholdet i de tre møder nedenfor.

Ledelsen på AU ønsker at udvikle campus i Aarhus i overensstemmelse med brugernes behov. Derfor er der planlagt en inddragelsesproces, hvor medarbejdere og studerende opfordres til at komme med input til AU’s udvikling. Gå-hjem-møderne er et element i denne inddragelsesproces, som varer frem til 1. november 2018.

Tid og sted for gå-hjem-møder

 • 25. september - Kl. 15-16 i Merete Barker (Søauditorierne).
  Oplæg v. Signe Kongebro, Professor Adj., Arkitekt MAA, Henning Larsens Architects.

  Hvordan kan vi understøtte universitetets synergi med byen og inddrage dette potentiale i udviklingen af campus? I sit oplæg kommer Signe Kongebro ind på, hvordan man med succes udvikler bygninger til undervisningsrum – herunder udfordringer, aspekter og idéer om læringsmiljøer i bygninger samt anbefalinger og vigtige fokusområder. Se slides fra mødet.
 • 1. oktober - Kl. 15-16 i Merete Barker (Søauditorierne).
  Oplæg v. Jesper Back, Arkitekt MAA, Partner og Adm. Direktør, E+N Arkitektur.

  Hvordan kan de historiske rammer bidrage positivt til fremtidige funktioner, som eksempelvis studie- og læringsmiljøer? Jesper Back kommer med bud på, hvordan omdannelse af historiske bygninger som Kommunehospitalet giver mulighed for at skabe en særlig stemning og autenticitet, som ikke kan bygges i nye bygninger. Se slides fra mødet. (Illustrationerne er lavet af AARTS Architects)
 • 9. oktober - kl. 15-16 i Merete Barker (Søauditorierne).
  Oplæg v. Torben Skovbjerg Larsen, Founding Partner/CEO, Arkitekt MAA, AARTS Architects.

  Torben Skovbjerg Larsen vil fortælle om at skabe værdi gennem arkitekturen. Han vil fortælle, hvordan fokus på værdiskabelse er med til at sikre, at visionerne bag nye bygninger og byrum bliver indfriet - for eksempel hvordan udviklingen af Universitetsbyen vil gøre en positiv forskel i form af en bedre indlæring og øget videndeling samt højere livskvalitet for de mennesker, der i fremtiden får deres daglige gang i og omkring bygningerne. Se slides fra mødet.

Tilmelding og forplejning

Der vil blive serveret en forfriskning til møderne, og derfor må du meget gerne give besked, om du deltager. Tilmeld dig her! Har du ikke meldt dig til, men får lyst til at deltage på dagen, så kom alligevel.

Fakta om Campus 2.0 og inddragelse

Den 2. maj præsenterede universitetsledelsen visionerne for AU's campusudvikling, det såkaldte Campus 2.0. Planen er, at Aarhus Universitet de kommende 10 år vil gennemføre en ambitiøs flytteplan, hvor AU i Aarhus vil koncentrere sin arealanvendelse om Universitetsbyen (det tidligere kommunehospitalsområde), Universitetsparken og Katrinebjerg.

Gå-hjem-møderne er et element i en inddragelsesproces ifm. campusudviklingen. Alle medarbejdere og studerende kan også komme med forslag, ønsker og ideer ved at skrive til nycampus@au.dk.

De samlede input vil blive præsenteret for bestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af planerne i december 2018.

Yderligere oplysninger

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet