Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ingeniør- og naturvidenskab hitter på Aarhus Universitet

Aarhus Universitet har i alt fået 25.090 ansøgninger, hvilket er fem procent flere end sidste år. Flere vælger AU som første prioritet, og især det tekniske og naturvidenskabelige område er i fremgang.

08.07.2015 | Thomas Sørensen

Fremgang i ansøgertallene hos Aarhus Universitet. Foto: Lars Kruse

9.557 ansøgere havde Aarhus Universitet øverst på ønskelisten, da de i år skulle vælge uddannelse.

Det er en fremgang på syv procent i forhold til 2014 og samtidig højere end det hidtidige rekordår 2013. Det viser de foreløbige ansøgertal, som universitetet har modtaget.

”Det glæder mig, at så mange unge er tiltrukket af Aarhus Universitets uddannelser, som er kendetegnet ved det høje faglige niveau og et engagerende studiemiljø. Ikke mindst den voksende interesse for ingeniør- og naturvidenskab blandt vores ansøgere er meget positiv”, siger rektor Brian Bech Nielsen med hentydning til, at årets største fremgang sker hos det ingeniør- og naturvidenskabelige fakultet, Science and Technology.

Stor ingeniørfremgang

Fakultetet har som helhed fået 12 procent flere førsteprioritetsansøgninger end i 2014. Især ingeniørområdet tiltrækker flere ansøgere end nogensinde, og fakultetets ti diplomingeniøruddannelser oplever tilsammen en stigning på hele 21 procent.

Én af højdespringerne er uddannelsen til bygningsdesigningeniør, som næsten har fået dobbelt så mange førsteprioritetsansøgere (fra 76 til 142).

Ud over ovennævnte diplomingeniøruddannelser udbyder Aarhus BSS to merkantile diplomuddannelser, som har haft et nogenlunde konstant ansøgertal.

Andre naturvidenskabelige fag som f.eks. fysik, molekylær medicin og datalogi klarer sig også godt på Aarhus Universitet, hvilket står i kontrast til udviklingen på landsplan, hvor naturvidenskabelige uddannelser ellers er i tilbagegang.

Ny uddannelse hitter

På Arts-fakultetet er der en pæn ansøgerfremgang til klassiske uddannelser som filosofi, teologi, samt nordisk sprog og litteratur. Mest søgt er den nye engelsksprogede uddannelse Cognitive Science, som har været første prioritet hos hele 328 ansøgere.

Der er også fremgang hos flere af universitetets største uddannelser. Medicin har i år fået 799 første-prioritetsansøgninger, hvilket er en fremgang på 11 procent, mens jura med 715 ansøgninger er gået hele 29 procent frem.

Ansøgerne får den 30.juli besked om, hvorvidt de er optaget.

Se også


Yderligere oplysninger:

  • Uge 28: Kommunikationsmedarbejder Thomas Sørensen (2137 9601 og ths@au.dk)
  • Uge 29: Kommunikationsmedarbejder Rikke Lindhard (2165 6983 og rsl@au.dk)
Uddannelse, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Universitetsledelsens Stab, Studier, Alle AU-enheder