Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Institut for Folkesundhed reorganiserer

Institutleder Ole Bækgaard har indledt en reorganisering af Institut for Folkesundhed. Målet er at etablere en hurtig, handlekraftig og beslutningsdygtig ledelse og at understøtte stærke faglige fællesskaber inden for både forskning og uddannelse. Midlerne er bl.a. en ny og mindre institutledelse og færre sektioner.

07.08.2018 | Sabina Bjerre Hansen

De syv medarbejdere på billedet ovenfor udgør de næste tre år Institut for Folkesundheds øverste ledelse. Foto: AU.

De syv medarbejdere på billedet ovenfor udgør de næste tre år Institut for Folkesundheds øverste ledelse. Foto: AU.

Ole Bækgaard, som har været institutleder siden 1. januar 2018, har igangsat en reorganisering af Institut for Folkesundhed.

Fokus på ny ledelsesstruktur og faglig organisering
Reorganiseringen involverer og omfatter alle instituttets medarbejdere, men der er hovedsageligt tale om en administrativ forandring, da ændringerne primært sker på ledelsesniveau.

”Det er blevet klart for mig, at vi på det øverste ledelseslag på instituttet har brug for at øge vores handlekraft, arbejdskraft og beslutningsevne. Og derfor må vi reorganisere instituttet, så vi står tilstrækkeligt stærkt rustet til at møde fremtidige udfordringer og krav – internt såvel som eksternt,” siger Ole Bækgaard om baggrunden for reorganiseringen og fortsætter:

”Den helt store udfordring var, at der var for stor afstand mellem den daglig ledelse og sektionslederne, fordi mødefrekvensen i den daværende institutledelse var lav. Og vi var mange om bordet, når beslutningerne skulle træffes. Det betød bl.a., at ledelsesarbejdet blev langsomt, og at den daglige ledelse indimellem måtte tage beslutninger uden at få optimalt input fra sektionerne,” siger Ole Bækgaard.

Han fremlagde kort før sommerferien sit oplæg til en reorganisering af instituttet på et stormøde for alle medarbejdere. Her offentliggjorde institutlederen samtidig, at fem ud af syv poster i den nye institutledelse var ledige til besættelse, og at reorganiseringen vil omfatte en reducering af antal sektioner fra otte til tre.

Den nye ledelse er på plads
Ole Bækgaard har henover sommeren haft samtaler med de medarbejdere, der bød ind på de ledige poster i institutledelsen, og diskuteret sammensætningen af den nye ledelse med dekanen. Derfor kunne Ole Bækgaard allerede præsentere sin nye ledelse for instituttets medarbejdere mandag den 6. august 2018:

”Jeg er meget tilfreds med den ledelse, der skal stå i spidsen for instituttet de næste tre år. Det er et stærkt og erfarent hold, som favner bredt, og som fagligt har indsigt i instituttets forskningsområder. Jeg glæder mig til, at vi kan gå i gang med arbejdet i den nye ledelse og ser frem til en masse konstruktiv sparring og fælles beslutninger om instituttets daglige drift og fremtid,” siger Ole Bækgaard.

Sådan forløber reorganiseringen
Ole Bækgaard har prioriteret en kort proces, så den nye organisation hurtigt kommer på plads. Instituttet arbejder derfor henimod, at reorganiseringen er fuldt implementeret omkring årsskiftet.

Nu hvor ledelsen er på plads, træder reorganiseringen ind i næste fase, som omhandler arbejdet med at etablere forskningsenheder og undervisningsteams. Det kommer den nye ledelse til at stå i spidsen for henover efteråret.    

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Institut for Folkesundhed, Navnenyt, Ph.d.-studerende