Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

International undersøgelse af sundhedsydelser til børn og unge

Som en del af en international undersøgelse indsamler Center for Sundhedssamarbejde viden om, hvordan sundhedssektoren til børn og unge fungerer i Danmark.

23.03.2017 | Signe Herbers Poulsen

Som en del af en international undersøgelse indsamler Center for Sundhedssamarbejde viden om, hvordan den primære sundhedssektor fungerer i Danmark. Projektets resultater skal bidrage med input til fremtidig udvikling og forbedring af sundhedstilbud til børn og unge.

Projektet ”Models of Child Health Appraised” (MOCHA) har til formål at undersøge og evaluere de sundhedsydelser børn og unge bliver tilbudt i 30 europæiske lande samt Australien. Der er et overordnet fokus på den primære sundhedssektor med udgangspunkt i forskellige områder som for eksempel, hvordan børn og unge med forskellige vanskeligheder (f.eks. ADHD og autisme) understøttes, sundhedspersonalets samarbejde med hinanden samt hvilke politiske og sociale forhold, der påvirker indsatserne til børn og unge.

Mange forskellige fagfolk bidrager med viden

”Vi er i gang med at indsamle viden fra mange forskellige fagfolk, som arbejder med børn og unge i den kommunale sundhedssektor. Deres viden er central for at kunne finde ud af, hvordan vi i fremtiden kan forbedre vores sundhedstilbud til børn og unge i Danmark og samtidigt kan vi også lære af de andres landes erfaringer på området”. Sådan udtaler projektmedarbejder Lisbeth Lund, der er koordinator for den danske del af MOCHA-projektet.

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet er dansk tovholder på projektet. Det vil sige, at centeret har ansvar for at identificere, kontakte og interviewe relevante danske aktører, der kan bidrage med viden til de forskellige områder. Det er bl.a. aktører som praktikere fra børne – og ungdomspsykiatriske centre, socialpædagogiske ledere, sundhedsplejersker, almen praktiserende læger samt Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og forskere fra forskellige institutter og universiteter.

Den danske dataindsamling foregår frem til starten af 2018.

Læs mere her: www.childhealthservicemodels.eu


Kontakt

Lisbeth Lund
Projektmedarbejder ved Center for Sundhedssamarbejde
Mail: ll@au.dk
Tlf: (+45) 23 90 27 24

Forskning, Forskning, Alumne, Susa, Susa, Samarbejde