Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Internationale studerende ser nærmere på AU

Studerende fra hele verden udforsker i dag Aarhus Universitets uddannelser og studieliv til Open Day i Stakladen. Samtidig er der generel fremgang i AU’s internationale trafik.

10.02.2017 | Thomas Grønborg Sørensen

Studerende fra hele verden ser nærmere på Aarhus Universitets uddannelser. Foto: Lars Kruse.

Hvordan er det at være international studerende på Aarhus Universitet?

Det spørgsmål har flere end 300 unge valgt at søge svar på til dagens Open Day-arrangement i Stakladen.

Arrangementet giver mulighed for at blive klogere på en række af Aarhus Universitets uddannelser, men dagen byder også på mere generelle oplæg om livet som studerende i Aarhus og medborger i Danmark.

Det er fortrinsvis universitetets cirka 60 engelsksprogede kandidatuddannelser, der er i fokus, og derfor rummer Open Day også et karriereaspekt, hvor en tidligere studerende fortæller om overgangen fra at være international studerende til at blive international medarbejder.

 

Flere ansøgninger i postkassen

Med 300 tilmeldinger er interessen for Open Day omtrent dobbelt så stor som i 2016. Den voksende interesse for AU’s engelsksprogede kandidatuddannelser afspejles også i antallet af ansøgninger fra ikke-EU-borgere, som er vokset med cirka 20 procent siden sidste år.

I alt 610 ansøgninger var tikket ind ved fristens udløb – heraf 418 med Aarhus Universitet som førsteprioritet. Ansøgningerne kommer fortrinsvis fra Kina, USA og Indien.

EU-borgere kan søge ind frem til 15. marts, hvorfor disse tal ikke er opgjort endnu.

 

Fremgang i den internationale trafik

Aarhus Universitet har i alt godt 3.000 internationale studerende på hele uddannelser.

Dertil kommer de cirka 1.000 udvekslingsstuderende, der som regel kun er her ét semester. Antallet af indrejsende udvekslingsstuderende har været let faldende i de seneste år, men et skærpet fokus på at styrke udvekslingsaftaler med udvalgte samarbejdsuniversiteter har bidraget til at vende kurven. Således var der i 2016 1.002 studerende på udveksling mod 960 året før.

Trafikken den modsatte vej har ligeledes været i fremgang, idet antallet af udrejsende udvekslingsstuderende er steget fra 1.304 til 1.545. 

 

 

 

Arrangement, Administration (Faglighed), Alle grupper, Studier, Aarhus Universitet, Uddannelse, Ekstern målgruppe