Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jens Peter Christensen træder ind i Aarhus Universitets bestyrelse

Højesteretsdommer og professor, dr. jur. Jens Peter Christensen bliver nyt eksternt bestyrelsesmedlem på Aarhus Universitet.

14.12.2016 | Anders Correll

Jens Peter Christensen er et velkendt ansigt på AU, som har dannet ramme for hans studietid og forskerkarriere.

Det var en enig bestyrelse, der i sidste uge udpegede højesteretsdommer, professor, dr. jur. Jens Peter Christensen som nyt eksternt medlem på Aarhus Universitet fra den 1. februar 2017. Han overtager pladsen fra Michael Christiansen, der i overensstemmelse med universitetsloven træder tilbage efter to valgperioder. Connie Hedegaard afløser Michael Christiansen som formand for bestyrelsen.

Jens Peter Christensen er et velkendt ansigt på Aarhus Universitet, som både har dannet ramme for hans studietid og efterfølgende forskerkarriere – senest som professor i offentlig ret ved Juridisk Institut. Siden 2006 har han bestridt én af landets højeste og mest prestigefyldte embeder som højesteretsdommer, og har en lang række formandsposter for lovforberedende udvalg og kommissioner på sit cv.

”Jeg mener, at Jens Peter Christensen er et fund for bestyrelsen. Ikke alene bibringer han et stort kendskab til både ministerier, embedsværket og den offentlige sektor, men også et indgående kendskab til Aarhus Universitet og dets kerneydelser. Den kombination er helt unik, og jeg har stor tiltro til, at han kan få en positiv indflydelse på universitetets fremtid,” fortæller formand Michael Christiansen.

Jens Peter Christensens er ikke kun et kendt ansigt blandt universitetsansatte, og i ministerier og domstole – også offentligheden kender ham. Som professor blev han ofte brugt af medierne til at gøre kringlede lovtekster forståelige, og nu er han fast kronikskribent i Jyllands-Posten. Jens Peter Christensen har stadig forelæsninger på universitetet, og han har ikke glemt, hvad der er drivkraften bag fremragende forskning og undervisning.

”Den indsats, som forskerne, underviserne og de mange dygtige tekniske og administrative medarbejdere hver dag lægger for dagen, er den, der er det afgørende for universitetet. Derfor vil jeg som bestyrelsesmedlem arbejde for, at universitetet sikrer medarbejderne de bedst mulige rammer til at udføre deres arbejde,” fortæller han.

At Aarhus Universitet står den 60-årige højesteretsdommers hjerte nær, er man ikke i tvivl om. Han kalder det uden tøven for landets bedste. Og da han for et par år siden skulle gennemrenovere den gule villa i Gentofte, skete det efter inspiration fra de gamle professorboliger, der tidligere var i Universitetsparken. Om det skyldes hans store passion for Aarhus Universitet eller bare god smag skal være usagt, men Jens Peter Christensen bor i dag med sin kone Trine Olfert i det, man med rette kan kalde en ”AU-professorbolig” i Gentofte.

Udpegningen af Jens Peter Christensen er resultatet af en omfattende proces, hvor både universitetets medarbejdere, studerende, akademisk råd, aftagerråd og –paneler, samt nuværende bestyrelsesmedlemmer har kunnet komme med forslag til en relevant afløser.

Blå bog for Jens Peter Christensen
Jens Peter Christensen, 60 år, cand. scient.pol., lic.jur., cand.jur. og dr.jur. Fra 1998-2011 var han ansat som professor i offentlig ret på Aarhus Universitet. Han har været formand for en lang række udvalg, blandt andet om ”embedsmænds rådgivning og bistand”, ”offentlige ansattes ytringsfrihed og meddeleret” samt om ”undersøgelseskommissioner”. Han er forfatter til adskillige faglige udgivelser senest ”Dansk statsret, 2. udg.” i 2016, der er pensum ved jurastudiet ved bl.a. Aarhus Universitet. Tildelt Gads Fonds Juristpris i 1991 og Filtenborgprisen i 2003. I forbindelse med sin 60-årsdag fornylig tildelt ”Festskrift til Jens Peter Christensen”, udgivet på DJØF-Forlag. Festskriftet er på 900 sider med bidrag fra mere end 50 fagfæller fra universiteter, domstole, ministerier mv.

Om bestyrelsen
Bestyrelsen ved Aarhus Universitet består af seks eksterne medlemmer, tre medarbejderrepræsentanter og to studenterrepræsentanter.


For flere informationer kontakt
Presse- og kommunikationschef Anders Correll, 2899 2235, ac@au.dk

Politik og strategi, Alle grupper, Ekstern målgruppe, Enhedsadministration, Alle AU-enheder