Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kære underviser, du er ikke alene

Er du (også) i tvivl om, hvordan du håndterer din undervisning på distancen? Så er her to kollegers konkrete råd til, hvad du skal være opmærksom på før, under og efter, du underviser dine studerende online.

30.03.2020 | Sabina Bjerre Hansen

Aulaen på Aarhus Universitet

Mens universitetet ligger øde hen, er der fuld fart på den virtuelle undervisning.

Præcis en uge efter at statsminister Mette Frederiksen lukkede ned for al fysisk aktivitet på landets uddannelsesinstitutioner, ringede institutleder på Institut for Folkesundhed Ole Bækgaards telefon. I røret var lektor Sanne Angel, også fra Institut for Folkesundhed, som sammen med specialkonsulent Mads Ronald Dahl fra Center for Sundhedsvidenskabelig Uddannelser (CESU) netop havde sat sidste punktum i en fælles forskningsartikel om digital undervisning.

Nye tider fordrer nye tilgange

“Vi skulle til at sende artiklen af sted til peer review, da det slog os, at vi ville kunne hjælpe flere, ikke mindst blandt vores nærmeste kolleger, hvis vi delte vores viden hurtigere og ad andre kanaler, end vi normalt gør. Denne usædvanlige tid kalder nærmest på usædvanlige tiltag. Derfor ringede jeg til Ole Bækgaard,” siger Sanne Angel, som underviser både på kandidat- og masteruddannelsen i sygepleje og på forskellige ph.d.-kurser.

Mads Ronald Dahl, som underviser på seniorpædagogikum og arbejder med EDU-IT, supplerer.

“Stort set alle undervisere står i en uvant situation lige nu. Tid er en afgørende faktor, og det er et benspænd, at undervisere og studerende ikke kan mødes fysisk på noget tidspunkt. Det er en udfordring, som Sanne og jeg gerne vil bidrage til at løse – og det gerne så pragmatisk som muligt,” siger han med henvisning til de lettilgængelige råd, som er en del af den guide, de har udviklet i forbindelse med artiklen.

Det er ikke altid teknikkens skyld, når det går galt

Guiden henvender sig til den mindre erfarne bruger af fjernundervisning og fokuserer på både tekniske, pædagogiske og praktiske udfordringer.

Sanne Angel fortæller, at det at undervise online ikke alene er et spørgsmål om location. Hun oplevede selv, at undervisning med videokonference forandrede alt det velkendte og gjorde op med både hendes egne og de studerendes forventninger til undervisningen. Også hendes rolle og faglighed blev udfordret i skiftet fra traditionel tilstedeværelsesundervisning til online undervisningsformater.

”Det sværeste for mig er nok den usikkerhed, der er forbundet med teknikken. Virker det nu? Husker jeg det hele? Jeg vil jo gerne bevare min rolle som ekspert, og det kan være vanskeligt i en situation, hvor man samtidig bøvler med teknikken,” siger hun og uddyber.

Øvelse gør mester

”Da jeg brugte Zoom for først gang i min undervisning, kom jeg til at logge ind som deltager, fordi jeg ved en fejl brugte det link, jeg havde sendt til de studerende. Det betød, at Zoom ikke optog, som det ellers var meningen, og det var jeg da lidt ærgerlig over. Der er meget at huske ud over det faglige, så jeg må øve mig lidt mere. Man skal kende sin platform rigtigt godt,” siger Sanne Angel. 

Som afsluttende pointe fortæller de to undervisere, at overgangen til online undervisning kun kan lykkes, når både underviser og studerende tager sig tid til at forstå, at undervisning via digitale platforme kræver en anden adfærd og kultur, som skal respekteres.

”Læringsmålene er de samme, men tingene skal gøres på en anden måde, og det kræver ændring af vanlige mønstre. De studerende får fx et større medansvar for undervisningskvaliteten, og underviseren skal turde slippe noget af kontrollen og tage imod hjælp fra medundervisere, studenterundervisere og de studerende,” siger Mads Ronald Dahl.

Læs hele forskningsartiklen (ikke peer-reviewed): ”Synchronous Distance Learning (SDL); an integrated course design using video conferencing in student-centered learning” (åbner i pdf). Guiden til hhv. undervisere og studerende udgør appendix 2.


10 gode råd om teknik, pædagogik og praktik

FØR:

1. Gør din arbejdsstation klar på et sted, hvor risikoen for støj og forstyrrelser er så lille som mulig.

2. Sørg for, at du har en stabil og pålidelig internetforbindelse, et webkamera placeret i din øjenhøjde, et headset med indbygget mikrofon, og Skype/Zoom/Adobe Connect-app’en eller en browser med Flash Player. Test dit set up og møderum.

3. Forbered og send tydelige instruktioner til de studerende på forhånd og sørg for, at I har afstemt forventninger til fx udbytte, dialog og tidsforbrug, inden undervisningen starter.

4. Planlæg korte intro-sessioner, også til tests, og sørg generelt for løbende mødeaktivitet. Det bidrager til at facilitere den kulturændring, der er nødvendig, når man skifter fra det fysiske til det virtuelle undervisningsrum.

5. Forbered og følg en undervisningsplan (en agenda), så de studerende hele tiden kan følge med i, hvor og hvor langt I er. Afsæt tid til studenteraktiverende undervisning med fx Mentimeter eller Padlet og tid til evaluering og feedback.

UNDER:

6. Aftal, hvor, hvordan og hvornår I fortsætter sessionen, hvis der opstår tekniske problemer undervejs, så alle ved, hvordan de skal forholde sig.

7. Tag ansvar for din rolle som mødeleder, fx ved at turde afbryde og gå videre i agendaen, og vær opmærksom på, om der er andre begivenheder, der kan modvirke dagsordenen eller mødestrømmen.

8. Udpeg en af de studerende som e-moderator, og inddrag de studerende i så stort et omfang, som forholdene tillader. En e-moderator kan gøre underviser opmærksom på spørgsmål eller lydproblemer og i det hele taget sikre, at småting ikke forstyrrer undervisningen.

9. Afslut mødet med en opsummering af, hvad I har talt om, og hvad I har aftalt. Henvis også til, hvad I har på dagsordenen for næste session.

EFTER:

10. Tænk over, hvad der skal til for at forbedre din online undervisning. Følg op på de aftaler, du har med de studerende, og vis dem, at du har en plan ved løbende at informere, evaluere og anerkende. Du skal ’tage dine studerende i hånden’ og guide dem hen imod den ønskede læring og refleksion.


Har du brug for hjælp?

Savner du faglig sparring til, hvordan du omlægger din undervisning, er CESU til rådighed, og på centrets hjemmeside kan du tilmelde dig workshops om forelæsninger som fjernundervisning, læse mere om fjernundervisning generelt og blive inspireret til alternative digitale undervisningsaktiviteter. Du kan desuden finde relevant information på AU’s hjemmeside for undervisere og læse mere i artiklen ”Status: Undervisning under omlægning”

Endelig finder du på Aarhus Universitets corona-site om fjernundervisning yderligere information og inspiration til, hvordan du kan omlægge din undervisning til fjernundervisning og vejledninger til de forskellige platforme, som du har til rådighed. Herfra kan du komme videre til fakultetets hjemmeside med nødvendige oplysninger og kontaktinformation.


Kontakt

Lektor og ph.d. Sanne Angel
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: +45 51 35 85 76
Mail: angel@ph.au.dk

Specialkonsulent og ph.d. Mads Ronald Dahl
Aarhus Universitet, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU)
Mobil: +45 61 27 89 42
Mail: md@cesu.au.dk

Uddannelse, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Health, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Ph.d.-studerende