Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kan søges: 1,4 millioner kr. til udvikling af uddannelser

Uddannelsesudvalget på AU har netop afsat en pulje til udvikling af uddannelserne. Medarbejdere kan søge midlerne til projekter, der har til mål at nedbringe studietiden.

24.02.2016 | Mette Louise Ohana

Danske penge

De studerende skal blive hurtigere færdige med deres studier. Ellers koster det.

Med fremdriftsreformen er der nu kontant smæk til universitetet, hvis de studerende ikke bliver færdige til tiden. Sidste år betød det et indtægtstab på 20 millioner kroner på AU. I værste fald stiger det til 175 mio. kr. i 2019.

Derfor har uddannelsesudvalget på AU i 2016 bl.a. afsat strategiske midler til projekter, der har et konkret mål om at reducere studietiden. For at komme i betragtning skal projektet bidrage med viden og erfaringer til andre.

”Vi håber på, at medarbejderne vil fremsende gode forslag til, hvordan vi kan understøtte de studerende i at gennemføre deres studier inden for normeret studietid. Vi har allerede mange aktiviteter i gang, men vi skal blive endnu bedre. Erfaringerne fra projekterne vil blive formidlet videre på AU,” siger Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse på Health.

Institut skal medfinansiere

Det er et krav, at minimum halvdelen af udgifterne til et projekt bliver dækket af det institut, hvor projektet bliver gennemført. Derfor skal ansøgninger koordineres med institutledelsen.

Ansøgningerne vil blive vurderet af et panel med én repræsentant fra hvert fakultet bestående af en institutleder, en studieleder, en underviser og en studerende, mens prorektor Berit Eika er formand for panelet.

Ansøgninger skal sendes til Julie Bladt Goodall på jig@au.dk senest den 1. april. 

­


For at komme i betragtning skal projekterne

  • Have konkret mål om studietidsreduktion.
  • Være tidsafgrænset så midlerne afvendes i 2016.
  • Kunne bidrage med viden og erfaringer til andre.
  • Ikke finansiere frikøb, administration, kontorplads og følgeforskning.
  • Rumme en finansiering lokalt, der minimum matcher de strategiske midler (kan eventuelt dække ovenstående udgifter). 

Yderligere oplysninger

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Mobil: 9350 8222
charlotte.ringsted@au.dk

Uddannelse, Videnskabelig medarbejder, Institut for Biomedicin, Health, Teknisk/administrativ medarbejder