Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karriereprogram for yngre forskere fortsættes med tydeligere karrierespor

AU’s karriereprogram for yngre forskere, Junior Researcher Development Programme (JRDP) forlænges. Entrepreneurship er et af de faste spor i forløbet.

25.01.2019 | Signe Schou

JRDP har gennem det seneste år understøttet kompetenceudvikling inden for attraktive karrieretracks for yngre forskere, og i efteråret 2018 besluttede Udvalget for Uddannelse og Eksterne Relationer (UFFE) at lade programmet fortsætte i 2019-2020.

4 karrierespor

JRDP skærper nu sit fokus på yngre forskere i tidsbegrænsede stillinger samt karriereveje for dem, der ikke forfølger en forskningskarriere på et universitet. Det afspejler sig også i den netop relancerede hjemmeside for JRDP.

I tillæg til et karrierespor, som sigter mod en akademisk karriere, tilbydes unge forskere også sporene ’Research in industry and public sector’, ’Careers using generic academic skills’ samt ’Entrepreneurship’.

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konkluderer i en ny rapport, at langt de fleste yngre forskere skal have en karriere uden for universitetet. Derfor er det en fælles forpligtelse for erhvervslivet og universiteterne at forberede yngre forskere på en karriere i det private erhvervsliv.

Bredere karriereprofiler er nødvendige

Ud over at tilbyde kurser, der understøtter den enkelte forskers karriereudvikling, har JRDP derfor også fokus på at tydeliggøre de karrieremuligheder, man har uden for universitetsverdenen med en forskningsbaggrund.

Rektor Brian Bech Nielsen understreger vigtigheden af at understøtte den ændrede forskerprofil: ”Det er afgørende, at vi tager hånd om vores forskertalenter og gør vores til, at de får øjnene op for, at en forskerkarriere ikke kun kan forfølges inden for det snævert akademiske. Vi vil give dem mulighed for højere grad at søge bredt ud og skabe værdi for virksomheder og offentlige institutioner med deres viden. Det gælder også i forhold til at give dem både modet og de nødvendige kompetencer til at starte spinouts og øge volumen af højinnovative virksomheder i Danmark,” siger han.

Entrepreneurship som en del af forskerprofilen

Programmet har også et entrepreneurship-spor, som giver forskerne værktøjer til at bruge deres forskning i et kommercielt perspektiv.

På AU har initiativet Science for Society (SfS) de seneste 3 år udbudt kurser og træning til ph.d.er, postdoc og unge forskere i ’Academic Entrepreneurship’. SfS’ metoder, værktøjer og ekspertise inddrages nu i JRDP som elementer i et af karrieresporene.

SfS er muliggjort af en ekstern bevilling fra EU’s Interreg-pulje, og ambitionerne rækker videre end JRDP.


Fakta:

Junior Researcher Development Programme: En samlende platform for kompetenceudvikling til unge forskere på AU. Programmet opretter kurser specifikt til unge forskeres behov og samler desuden de forskellige tilbud, som findes på AU, som er relevante for unge forskere.

Science for Society: Interreg-projekt i samarbejde med Aalborg Universitet, Lunds Universitet, Oslo Universitet, Oslo Tech og inkubatorerne Lund Holding AB, Minc og Lund Business Incubator Ideon. Projektet har netop fået en merbevilling, som ud over de faste aktiviteter skal udvide porteføljen med specialtilpasset entrepreneurship-træning for forskere på AU’s 4 fakulteter.

Talentudvikling, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab, Teknisk/administrativ medarbejder, Offentligheden/Pressen