Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kender du de nye regler for studiefremdrift?

Den justerede fremdriftsreform trådte i kraft den 1. september 2016, og de sidste regler er faldet på plads hen over sommeren. Både studerende og undervisere skal være opmærksomme på den ændrede praksis.

31.10.2016 | Mette Louise Ohana

studerende i auditorium

Det kan have konsekvenser både for AU og de studerende selv, hvis de bliver forsinkede. Foto: Lars Kruse, Aarhus Universitet

Først skulle de studerende selv tilmelde sig undervisningen. Så skulle de ikke. Og nu skal de så igen. På grund af skiftende politiske meldinger har reglerne for studiefremdrift ændret sig flere gange de seneste år. Siden foråret har studieadministrationen og studienævnene arbejdet intenst på at få de seneste ændringer omsat til praksis, og det nyeste regelsæt er nu faldet helt på plads på Health.

De studerende er blevet orienteret om de nye regler, men som underviser er det også godt at kende de vigtigste ændringer.

De studerende skal være opmærksomme på reglerne lige netop nu, hvor de selv er ansvarlige for at tilmelde sig undervisningen. Tilmeldingen foregår den 1.-7. november. Der er indført et loft over deres maksimale studietid, så det kan have konsekvenser, hvis de glemmer at tilmelde sig og dermed bliver forsinkede.

”Vi kan ikke diktere de studerendes adfærd, men vi er interesserede i, at de gennemfører deres studie på normeret tid, da forsinkelser kan udløse bøder til universitetet. Det kan betyde besparelser, som i sidste ende går ud over kvaliteten på uddannelserne, og dermed også de studerende selv. Det vil vi selvfølgelig helst undgå,” siger Charlotte Ringsted, prodekan for uddannelse på Health.

Nye krav der sikrer fremdrift

De studerende bliver automatisk tilmeldt den første prøvemulighed, når de er tilmeldt undervisningen. Hvis de ikke deltager, er første prøveforsøg brugt. Til gengæld skal de selv tilmelde sig en eventuel reeksamen. Derudover er der indført en førsteårsprøve på alle bacheloruddannelser, og der er også kommet et nyt aktivitetskrav på 45 ECTS om året til de studerende.

Reglerne kan ses her, og derudover står studievejledningen som altid klar til at hjælpe de studerende med at besvare spørgsmål.


Yderligere oplysninger

Prodekan for uddannelse på Health Charlotte Ringsted
Mobil: 9350 8222
charlotte.ringsted@au.dk

Uddannelse, Videnskabelig medarbejder, Health, Health, Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder