Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kender du reglerne for eksamenssnyd?

Grænserne for, hvad der er snyd i en eksamensopgave er blevet skærpet. Kender du reglerne? Og ved du, hvad konsekvensen er, hvis du – uden at vide det eller ville det – snyder til en eksamen fordi du ikke kender reglerne? Ny test kan give svar!

29.09.2015 | Signe Opstrup

Hvis du ikke kender reglerne for eksamenssnyd, kan du risikere ufrivilligt at komme på den forkerte siden af grænsen for, hvad der opfattes som snyd i en eksamensopgave. Til semesterstart 2015 indførte Aarhus Universitet en række ændringer af de gældende regler for eksamenssnyd og plagiering på universitetet. Det betyder blandt andet, at manglende markering af citater i en eksamensopgave nu betragtes som eksamenssnyd.

Prodekan for uddannelse på Aarhus Universitet fortæller:  

”Antallet af sager om eksamenssnyd har været stigende over de seneste år, og det ser ud til, at denne tendens fortsætter. Det er derfor af afgørende betydning, at vi som universitet får informeret de studerende tilstrækkeligt om, hvad der er tilladt, så de ikke utilsigtet ender i en sag om eksamenssnyd.”

Er du den mindste smule i tvivl om reglerne, er du altid velkommen til at spørge din underviser, din vejleder eller din eksaminator. Der er også hjælp at hente i pjecen ”Kom sikkert gennem eksamen”. Pjecen forklarer, hvad der betragtes som eksamenssnyd og indeholder oplysninger om dine rettigheder under og efter behandlingen af en sag om eksamenssnyd.

Test din viden om eksamenssnyd – og vind

I dette efterår sætter AU som forebyggelse fokus på eksamenssnyd og plagiering, blandt andet via en kort video om eksamenssnyd og via plakater, som bliver sat op forskellige steder på campus.

Du kan også selv gøre noget for at opnå viden om de gældende regler. Du kan teste din viden om reglerne for eksamenssnyd på AU via en quiz. Hvem ved, måske er du en af de 10 heldige vindere, som modtager et gavekort til Stakladen på 200,- kr.

Procedurer og konsekvenser

Det er vigtigt, at du holder dig orienteret om dit fagområdes traditioner og videnskabsetiske regler, så du er sikker på, at du overholder reglerne.

Bliver du mistænkt for eksamenssnyd, vil din eksamensbesvarelse blive indberettet til Uddannelsesjura, som behandler sagen på vegne af Aarhus Universitet. Du vil blive orienteret herom af din underviser eller evt. af en institutsekretær, og du vil få selve indberetningen tilsendt.  

Du kan læse om konsekvenserne af eksamenssnyd i Regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende

Yderligere oplysninger

  • Læs mere på snyd.au.dk.
  • Se en video om eksamenssnyd
  • Er du i tvivl om reglerne for eksamenssnyd, så spørg din underviser, din vejleder eller din eksaminator
Administrativt, Studerende, Studier, Studier, Uddannelse