Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kickstart et tværfagligt forskningsprojekt med ny pulje

En ny pulje på Health gør det muligt at søge om tre måneders løn til en potentiel ph.d.-studerende til udvikling og planlægning af et tværfagligt ph.d.-projekt. Puljen kan søges i fællesskab af to forskere fra hver sit institut på Health.

01.05.2018 | Simon Byrial Fischel

Forskere på Health har nu mulighed for at få støtte til at tilknytte en potentiel ph.d.-studerende til deres tværfaglige forskningsprojekter. Foto: Maria Randima/AU

Tværfaglige forskningsprojekter kommer til at spille en langt større rolle i fremtiden. En stadig voksende andel af eksterne forskningsmidler går til tværfaglige projekter, som evner at krydse disciplinerne for at finde de bedst mulige løsninger på konkrete samfundsudfordringer. Derfor vil fakultetsledelsen nu give et stærkere incitament til at tænke tværfaglighed ind i forskningen og samtidig danne grundlag for flere nye tværfaglige ph.d.-projekter på Health.

En ny pulje giver nemlig Health-forskere på lektorniveau og over en ekstraordinær mulighed for at søge en bevilling på 120.000 kr. til et introduktionsstipendium, som gives med det formål at tilknytte en potentiel ph.d.-studerende til deres forskningsprojekt. Puljen kan søges i samarbejde mellem to forskere fra to forskellige institutter på fakultetet. Det kræves, at ansøgerne har et ønske om samt kompetencer til at indgå i et fremtidigt ph.d.-projekt som henholdsvis hovedvejleder og medvejleder.

Introduktionsstipendier gives til at udvikle og planlægge et tværfagligt ph.d.-projekt samt til fundraising af de nødvendige midler. Modtagere af introduktionsstipendiet vil desuden? have gode muligheder for at søge et fuldt ph.d.-stipendium eller tilskud fra ph.d.-skolen efterfølgende, da tværfaglighed er et af de strategiske kriterier.

Ansøgninger fremsendes via dette ansøgningsskema.

Læs mere om puljen og hvordan du ansøger i denne vejledning.

Ansøgningsfristen er mandag d. 18. juni 2018 kl. 12.00

 

Kontakt
Lise Wogensen Bach  
Prodekan for Talentudvikling
Mail: lwb@au.dk
Mobil: +4525488522

Bevillinger og priser, Administration (Faglighed), Forskningsårsstuderende, Health, Health, Politik og strategi, Sundhed og sygdom, Ph.d.-studerende, Forskning, Videnskabelig medarbejder