Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klimaalliancen Aarhus: AU i spidsen for arbejdet med cirkulære indkøb

Hvordan skaber virksomheder og organisationer mere klimavenlige indkøb? Det vil Aarhus Universitet være med til at finde svar på, når en arbejdsgruppe med universitetet for bordenden trækker i arbejdstøjet som en del af en ny klimaalliance i Aarhus.

05.03.2021 | Signe Opstrup

Klimaalliancen Aarhus sætter blandt andet fokus på grøn omstilling i forbindelse med transport, genanvendelse, fødevarer, bygninger, affaldssortering og indkøb.

Indkøb udgør en væsentlig andel af organisationers CO2-udledning – også på Aarhus Universitet, som nu har taget styrepinden i en arbejdsgruppe om cirkulære indkøb. Arbejdsgruppen er en af i alt fem arbejdsgrupper under Klimaalliancen Aarhus, der er etableret på initiativ fra Aarhus Kommune, og som er et nyt samarbejde mellem nogle af de største virksomheder og organisationer i Aarhus. Formålet er at understøtte den grønne omstilling til klimavenlige og bæredygtige arbejdspladser og virksomheder i kommunen. Læs om Klimaalliancen Aarhus her.

Universitetsdirektør Arnold Boon glæder sig over samarbejdet i den nye alliance, som onsdag den 3. marts blev skudt i gang med et kick off arrangement, hvor en række topledere i det aarhusianske erhvervsliv var med.

”Arbejdet med at finde klimavenlige løsninger for de aarhusianske arbejdspladser er en opgave, vi skal løfte i flok på tværs af den offentlige og private sektor og på tværs af brancher. Som universitet kan vi bidrage aktivt til samarbejdet – både med forskningsbaseret viden og egne praktiske erfaringer som en af kommunens største arbejdspladser. Det er et vigtigt arbejde, og jeg har stor tiltro til, at vi kan bidrage med værdifulde løsninger til gavn for klimaet” siger Arnold Boon.

I spidsen for arbejdsgruppe om cirkulære indkøb

Klimaalliancen Aarhus sætter blandt andet fokus på grøn omstilling i forbindelse med transport, genanvendelse, fødevarer, bygninger, affaldssortering og indkøb. At Aarhus Universitet står i spidsen for arbejdsgruppen om cirkulære indkøb er helt oplagt, mener indkøbschef i AU Økonomi og Bygninger Mogens Toft, som har det overordnede ansvar for klimavenlige indkøb på AU.

”Som led i Aarhus Universitets klimastrategi er vi allerede godt i gang med at kigge på klimavenlige løsninger i forbindelse med vores indkøb her på universitetet. Vi kender bestemt ikke alle svarene, men vi er sikre på, at vi i fællesskab med andre aktører kan komme frem til nogle spændende løsninger for, hvordan vi kan indarbejde cirkularitet i indkøbsprocessen, og dermed reducere CO2-udledningen”, fortæller Mogens Toft.

Meget tyder på, at der er meget at hente på CO2-kontoen, når det kommer til den udledning, der er knyttet til køb af varer og tjenesteydelser. Mogens Toft forklarer, at cirkulære indkøb eksempelvis kan opnås ved at indkøbe produkter, der i højere grad helt eller delvist kan genanvendes, eller hvor man indkøber produkter med en længere levetid. Det kan også være et spørgsmål om klimafokus i kravspecifikationer i indkøbsprocesser.

Når arbejdsgruppen om cirkulære indkøb i løbet af den kommende måned samles til sit første møde, beslutter gruppen, hvad der mere konkret skal arbejdes med.

FAKTA: Cirkulære indkøb

Cirkulær indkøb udspringer af cirkulær økonomi, som betyder, at man tager hele produktets livsforløb i betragtning og bevarer værdien i ressourcerne, så længe det er muligt ved at genbruge dem flere gange.

Yderligere oplysninger

Forskning, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Administrativt