Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klimastrategi: 44 grønne indsatser sættes i gang

Med afsæt i handleplanerne for universitetets klimastrategi sætter AU gang i 44 konkrete aktiviteter, der skal bidrage til at gøre universitetet grønnere.

18.08.2020 | Signe Opstrup

Handleplanerne for 2020 blev godkendt på et universitetsledelsesmøde lige før sommerferien, og implementeringen sættes nu i gang. Foto: Melissa Bach Yildirim

 

Forsøg med affaldssortering i studieområder, biblioteker og kantiner, et eksperiment med strømmålere på udvalgt IT-udstyr, afdækning af mulighederne for at etablere en solcellepark i Foulum samt en maksimumstemperatur i AU’s bygninger på 21 grader i de måneder, når der er brug for opvarmning. Det er nogle af de i alt 44 planlagte aktiviteter, der står i handleplanene for Aarhus Universitets klimastrategi i 2020.

Aktiviteterne er valgt, fordi de muliggør væsentlige CO2-reduktioner i universitetets drift.

2020 er et indfasningsår

2020 fungerer som en form for indfasningsår, hvor der skal være plads til at eksperimentere.

”Det er vigtigt, at vi får skabt et godt udgangspunkt for det fremadrettede arbejde med universitetets grønne omstilling. År 2020 er et indfasningsår, og derfor bærer aktiviteterne præg af at være undersøgende og eksperimenterende. Det er alt sammen tiltag, der sætter os i stand til at arbejde videre på et mere oplyst og velunderbygget grundlag. Målet er at få mest muligt klima for pengene”, siger Susanne Søes Hejlsvig, programleder for AU’s klimaindsats.

Arbejdet med at udvikle aktiviteterne for 2020 har involveret bygningschefer og en række medarbejdere på universitetet. Handleplanerne blev vedtaget af universitetsledelsen og har opbakning fra bestyrelsen.

De forskellige aktiviteter i handleplanerne for 2020 er fordelt på de fire indsatsområder i universitetets klimastrategi: campus, transport, indkøb og affald. Aktiviteterne sættes nu i gang og er alle med til at understøtte, at Aarhus Universitet når de mål, som opstilles i strategien. Læs AU’s klimastrategi 2020-2025.

Den videre proces

Arbejdet med aktiviteterne foregår nu i tæt samarbejde mellem fakulteterne og Enhedsadministrationen, og for at sikre en bred involvering af universitetets studerende og medarbejdere vil relevante fagpersoner, udvalg og råd for studerende og medarbejdere også blive involveret. Og mens der arbejdes med aktiviteterne for 2020 er handleplanerne for 2021 allerede lige rundt om hjørnet.

”Udviklingen af handleplanerne for 2021 vil foregå i tæt samarbejde med både fællesadministrationen og fakulteterne, og denne gang vil handleplanerne også indeholde aktiviteter for de enkelte fakulteter”, understreger Susanne Søes Hejlsvig.

Det forventes, at de godkendte handleplaner for 2021 ligger klar senest i november 2020.

Grønne aktiviteter i 2020

Nedenfor er et udpluk af handleplanerne for 2020. Få det fulde overblik her.

Campus

 • Indføre temperatur i AU’s bygninger på 21 grader, når der er brug for opvarmning.
 • Udarbejde en grøn guide med klimavenlige dagligdagstiltag ift. benyttelse af IT-udstyr til inspiration for medarbejdere.
 • Igangsætte eksperiment med strømmålere på udvalgt IT-udstyr med det formål at definere retningslinjer for default indstillinger af medarbejdercomputere, fx brug af hyper-mode.
 • Gennemgå muligheder (inkl. lovgrundlag og økonomi) for opsætning af energiforskerpark, herunder akkumuleret solcelle- og brintanlæg i Foulum. 

Transport

 • Ved bilkøb: Udelukkende købe biler, der anvender klimavenligt drivmiddel.
 • Udarbejde en grøn guide over, hvilke platforme man kan benytte til virtuelle konferencer og møder samt rådgivning og support til brugere om, hvordan det anvendes.
 • Udarbejde en grøn guide med rådgivning om valg af transportform, fx at vælge tog frem for fly til destinationer i udlandet.
 • Undersøge muligheder for at allokere parkeringspladser til delebilsordninger på campusområder. 

Indkøb

 • Gennemgå leveringsmønstre for at afdække mulige steder, hvor antallet af småbestillinger kan reduceres.
 • Udarbejde udkast til koncept for klimahensyn i udbud.

Affald

 • Indlede forsøg med affaldssortering i studieområder, auditorie-bygninger, biblioteker, kantiner, mødefaciliteter, konferencelokaler og lign.
 • Udarbejde model for indsamling af kaffegrums fra kaffeautomater og bruge det som dyrkningsmedie enten på AU eller til eksterne.

Fakta om handleplaner for 2020

 • På bestyrelsesmødet den 1. april 2020 godkendte bestyrelsen Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025.
 • Som et led i implementeringen af klimastrategien er der udarbejdet handleplaner med konkrete aktiviteter for klimastrategiens indsatser – i første omgang for 2020, som vil være et indfasningsår.
 • Handleplanerne for 2020 blev godkendt på et universitetsledelsesmøde lige før sommerferien, og implementeringen sættes nu i gang.
 • For at skabe gennemtænkte løsninger med en bred forankring i organisationen er aktiviteterne for 2020 defineret i tæt samarbejde med medarbejdere på tværs af Enhedsadministrationen, herunder fra AU Økonomi og Bygninger, AU IT, AU Forskning og Eksterne Relationer samt de fire tekniske chefer.  

Yderligere oplysninger

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Videnskabelig medarbejder