Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kønsbalancen på AU skal forbedres

I forlængelse af konferencen ”How do we improve gender balance amongst researchers at AU” den 8. marts, understreger rektor Brian Bech Nielsen, at arbejdet for at skabe en bedre kønsbalance skal prioriteres højt:

15.03.2019 | Brian Bech Nielsen

Foto: Lars Kruse

For at sætte ekstra fart på udviklingen vil vi både i Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE) og i universitetsledelsen fokusere og adressere problemet i højere grad. Det videre arbejde skal naturligvis foregå i tæt dialog med de faglige miljøer og i den konstruktive tone fra konferencen den 8. marts. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle, der deltog i konferencen og delte deres værdifulde ideer og erfaringer. 

Som jeg nævnte i paneldebatten under konferencen, så er jeg, meget opmærksom på, hvad kønsbalance-problemet på AU betyder, og hvor vigtigt det er, at vi får gjort op med både de bevidste og ubevidste kønsbias. 

Problemet med kønsbalancen er først og fremmest vigtigt at adressere, fordi vi skal bruge de bedste talenter fra begge køn til sikre den højest mulige forsknings- og undervisningskvalitet. Det giver sig selv. Men det giver desværre ikke sig selv, at det rent faktisk sker. Vi har som ledelse ansvaret for at skabe de rammer, der skal til for at give vore talenter lige muligheder. Det skal være en del af ledernes DNA, og især hos forskningsgruppeledere og institutledere, så de får eventuelle barrierer i deres faglige miljøer af vejen. 

Fem forskningsprojekter belyser kønsbias på AU

For at få en bedre forståelse af barriererne har UFFE støttet fem projekter, der undersøger kønsbias i forskning på Aarhus Universitet. Projekterne, der nu er offentliggjort, giver stemme til forskellige dele af forskningsmiljøerne på universitetet og belyser, hvordan man dér oplever spørgsmålet om kønsbalance. Projekterne peger på vigtige og meget reelle udfordringer og kommer i flere tilfælde også med konkrete anbefalinger. Begge dele vil vi tage med i arbejdet med at skabe en bedre kønsbalance på AU. 

AU har haft en handlingsplan for flere kvinder i forskning siden 2016. Handlingsplanen betyder bl.a., at alle institutter har formuleret måltal for deres indsats. En gang om året sætter universitetsledelsen lup på kønsbalancen og ser nærmere på, hvordan det går med rekrutteringen inden for alle videnskabelige stillingskategorier. Overordnet går det den rigtige vej, men det går for langsomt. I 2018 var det stadig kun 21% af vores professorer, der er kvinder. 

Der findes ikke nogen nemme løsninger, men vi skal skabe bevidsthed om kønsubalancen – og sætte aktivt ind på at rette den op. Det står helt klart. Ellers bliver det, som EU-kommissær Carlos Moedas forudsiger, at vi i EU med det nuværende tempo først når balance mellem kønnene på forskningsområdet i 2060. Det kan vi ikke vente på. 

En balance på 50-50 mellem kønnene er et mål for universitetet som helhed. Men - der skal være plads til variation, og de 50-50 er ikke et rigidt mål for de enkelte forskningsmiljøer. Vi skal have diversitet, men der kan være miljøer, hvor der af forskellige grunde ikke kan opnås en perfekt kønsbalance. 

Vi skal kort sagt have alle talenterne frem i lyset.

                                                            ***

Find information om AU’s nuværende handleplan, konferencen, de fem projekter mv. på www.au.dk/genderbalance 

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Forskning, Forskning, Politik og strategi, Talentudvikling