Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kommentar fra universitetsledelsen om sexistiske krænkelser på danske universiteter

Politiken omtaler i dag en underskriftsindsamling baseret på en række meget ubehagelige oplevelser, som kvinder på de danske universiteter har været udsat for i form af forskellige typer af sexistiske krænkelser, chikane og overgreb. Universitetsledelsen tager skarpt afstand fra den uacceptable adfærd.

09.10.2020 | Universitetsledelsen

Det er direkte forstemmende læsning og vidner om en helt uacceptabel adfærd – som også forekommer på Aarhus Universitet. Den opførsel tager vi som universitetsledelse skarp afstand fra. Vi vil først og fremmest udtrykke vores store respekt for og tak til de kvinder, som er stået frem, og som har bidraget til underskriftindsamlingen. Det kræver et stort mod, men det er med til at skabe den fælles erkendelse, vi har brug for.

 Vi ved, at sexisme ofte trives i systemer, hvor der er hierarkiske magtrelationer, så der er grund til ekstra opmærksomhed her, men uskikken udfoldes også mellem ligestillede. Det er med andre ord en stor opgave, vi står over for. Af vores APV fremgår det, at én procent af medarbejderne har oplevet seksuel chikane inden for 12 måneder. Men antallet af sager om seksuelle krænkelser er meget lille, og derfor vi må formode, at der må være flere tilfælde, end dem vi kender til. At der på den måde er et mørketal, fordi de, der bliver udsat for chikane, af den ene eller anden årsag ikke søger støtte eller bringer det videre.

Vi bliver nødt til sammen at arbejde med selve kulturen på vores fælles arbejdsplads. Men som ledelse skal vi i dén grad også spørge os selv, hvad der gør, at mange ikke føler sig trygge ved at søge hjælp? Det spørgsmål vil vi arbejde videre med i universitetets forskellige fora.

Vi vil dog samtidigt benytte denne lejlighed til utvetydigt at opfordre til, at man handler og søger støtte, hvis man oplever eller bevidner sexisme, chikane eller lignende.  Siden 2018 har AU netop styrket det system, der skal hjælpe medarbejdere eller studerende, som er udsat for seksuelt krænkende adfærd.

  • Som studerende kan man opsøge sin lokale studievejledning, Studenterrådets Retshjælp, studenterpræsterne eller AU Helpline, hvor alle henvendelser bliver behandlet fortroligt. Her kan man få støtte og rådgivning til eventuelt at bringe sin sag videre, hvis man ønsker det. Læs mere om mulighederne her.
  • Som medarbejder bør man søge støtte hos sin nærmeste leder. Hvis det af den ene eller anden årsag ikke er muligt eller ønskeligt, er der flere andre interne og eksterne instanser, man kan opsøge i stedet. Læs mere her.

Vi har etableret lederkurser og manualer for håndtering af krænkelsessager. Og vi har samtidig tydeliggjort, at det er et ledelsesansvar at gribe ind, når man bliver gjort opmærksom på sager – og at man især skal være opmærksom på situationer med asymmetriske magtrelationer.

Bestyrelsen har netop vedtaget en ligestillingshandleplan for de kommende år. Her forsøger vi på forskellige måder at gøre op med de strukturelle uligheder, som findes i vores system. Hvis det skal være en succes, så er det dog en helt grundlæggende forudsætning, at vi behandler hinanden ordentligt og med respekt. Derfor rummer handleplanen også et mere langsigtet arbejde med vores arbejdspladskultur. Bekæmpelse af sexisme vil blive et vigtigt element i dette arbejde.

Vi vil opfordre til, at alle lytter til opråbet fra de modige kvinder, som er stået frem – men så sandelig også til det tavse opråb fra de, som ikke følte, de kunne stå frem.

Aarhus Universitet skal være et positivt og givende arbejds- og studiested med en sund arbejdspladskultur – og hvor krænkelser af enhver art ikke accepteres. For alle - uanset deres køn, etnicitet og seksualitet. Det drejer sig om almindelig anstændighed og respekt for hinanden.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Universitetsledelsens Stab