Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kommentarer til kritik af myndighedsbetjening i Berlingske

Forskere og ledelse afviser, at man har ladet sig styre af økonomiske interesser og fastholder, at faglig kritik var begrundelsen for en faglig redegørelse. Se dokumentation i sagen.

21.01.2018 | Thomas Sørensen

AU svarer på kritik i sag om myndighedsrådgivning. Foto: Lars Kruse

Der er rejst ny kritik af Aarhus Universitets rolle i forbindelse med rådgivning, der er indgået som politisk grundlag for udarbejdelse af Landbrugspakken. 

Tilbage i november 2017 bragte Berlingske en skarp kritik af det faglige grundlag for en myndighedsopgave, som Aarhus Universitet har løst. Kritikken af universitetets forskere blev båret frem af beregninger fra Danmarks Naturfredningsforening og Bjørn Molt Pedersen.

Kort skitseret omhandler de kritiserede beregninger, hvor stor en andel af det ekstra tilførte kvælstof, der udvaskes fra danske marker, hvis landmændene må gødske deres marker op til økonomisk optimalt kvælstof-niveau. Der var tale om en faglig udredning af marginaludvaskningen. Beregningerne blev gennemført med regnemodellen NLES4, som er en videreudvikling af NLES3. Notatet indgik på linje med en lang række øvrige notater i regeringens Landbrugspakke.

 

Dekan Niels Chr. Nielsen kommenterer her den seneste kritik

Seniorforsker Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience, kommenterer her den seneste kritik

 

 

 

Sagens forløb og links til udmeldinger fra Aarhus Universitet

25. november, 2017

Berlingske præsenterer en række artikler, der sår tvivl om Aarhus Universitets faglighed ift. myndighedsrådgivningen, der lå til grund for politikernes beslutning vedrørende landbrugspakken i efteråret 2015.

Foranlediget af beregninger fra Bjørn Molt Pedersen (ansat ved Danmarks Naturfredningsforening) rejses der tvivl om fagligheden af Aarhus Universitets rådgivning til Miljø- og Fødevareministeriet i efteråret 2015. Denne kritik kan forskerne og Aarhus Universitet naturligvis ikke sidde overhørig, hvorfor der igangsættes en proces for at identificere, hvad der er op og ned fagligt i forhold til de nye beregninger præsenteret af Bjørn Molt Pedersen. For at belyse dette, og samtidig orientere offentligheden om resultaterne heraf, igangsættes en faglig proces med følgende elementer (relevante dokumenter kan findes via links):

 

25. november, 2017

Intern email: Forskere indkaldes til møde for at drøfte, hvad der er op og ned fagligt ift. beregningerne bag marginaludvaskningen 

 

26. november, 2017

Møde: ST-dekan og prodekan for myndighedsrådgivning mødes med forskerne for at drøfte kritikken af AU’s myndighedsrådgivning i forbindelse med landbrugspakken

Offentlig udmelding: Aarhus Universitet tager kritik af myndighedsrådgivning alvorligt, dekan Niels Chr. Nielsen og Rektor Brian Bech Nielsen

 

Intern email: Takke-email fra dekan Niels Chr. Nielsen til mødedeltagerne.

 

 

27. november, 2017

Møde: Forskere mødes med Bjørn Molt Pedersen for at drøfte beregningsmetoder og baggrunden for de nye beregninger af marginaludvaskning.

Gitte Blicher-Mathiesen sender mail til sine kolleger for at referere samtale med Morten Ejrnæs

 

29. november, 2017

Offentlig udmelding: Forskere redegør for kritik af kvælstofberegninger

Artikel i Altinget: Aarhus forskere skyder tilbage: Beregninger i landbrugspakken er korrekte,  Gitte Blicher-Mathiesen, Christen Duus Børgesen, Brian Kronvang, Ingrid K. Thomsen, Elly M. Hansen, Jørgen E. Olesen og Jørgen Eriksen

 

30 november, 2017

Læserbrev: Forskere har ikke fået mundkurv på, Gitte Blicher-Mathiesen, Brian Kronvang, Stiig Markager, Jørgen Eriksen, Christen Duus Børgesen, Jørgen E. Olesen

 

1. december, 2017

Offentlig udmelding: Fuld tillid til forskernes integritet, rektor Brian Bech Nielsen, Dekan Niels Chr. Nielsen

 

11. december, 2017

Forskere skriver på Altinget: AU-forskere til DN: I viger uden om substansen i vores kritik

 

 

1 marts, 2018:

Workshop om beregning af marginaludvaskning

 

 

 

 

 

Forskning, Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe