Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kommuner opruster kampen for skolebørns sundhed

Danmarks største kommuner og en række mindre byer har gennem de sidste år samarbejdet med forskere fra Aarhus Universitet om at udvikle skolesundhed.dk. Projektet, der skal styrke den sundhedsfaglige indsats på børneområdet, er et eksempel på, hvordan en online platform kan danne rammen for udveksling af viden mellem forskning og faglig praksis.

20.08.2013 | Helle Horskjær Hansen

Nu er Danmarks største kommuner med i samarbejdet med Aarhus Universitet om at udvikle skolesundhed.dk.

Nu er Danmarks største kommuner med i samarbejdet med Aarhus Universitet om at udvikle skolesundhed.dk.

Skolebørns trivsel, mentale sundhed, livsstil og sociale relationer. Det er blot nogle af de emner, flere af landets kommuner får mere viden om fremover. De deltager nemlig i skolesundhed.dk, et stort projekt på nettet, som arbejder med skolebørns sundhed.

Klikker man ind på skolesundhed.dk, er der et spørgeskema til elever på mellemtrinnet og i udskolingen samt et spørgeskema, som forældrene til elever i indskolingen kan udfylde sammen med deres barn.

”Resultaterne fra besvarelsen af spørgeskemaerne danner sundhedsprofiler, som er et redskab for medarbejdere på skoler, i sundhedstjenesten og andre medarbejdere, der arbejder med børn og unges sundhed. Profilerne giver medarbejderne mulighed for at udvikle deres indsats over for det enkelte barn, understøtte det sundhedspædagogiske arbejde og planlægge mere generelle indsatser,” forklarer lektor Carsten Obel fra Aarhus Universitet om projektet.

Kommuner viser stor interesse for projektet

Umiddelbart efter spørgeskemaet er besvaret, er det muligt at se rapporter med grafer for kommune, skole, årgange og klasser. Eksempelvis vil skoleledelsen kunne se en rapport med alle de resultater, der er nødvendige for at lave den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering, og sundhedsplejersken kan få støtte til at træffe de rigtige beslutninger om blandt andet fysisk aktivitet, kost og overvægt, når eleverne kommer til børneundersøgelse.

Carsten Obel glæder sig over, at flere og flere kommuner henvender sig på eget initiativ for at høre om projektet.

”At der nu er så mange kommuner med, giver os særlige muligheder for at reflektere over forskelle i sundhed mellem skoler og kommuner,” fortæller han.

Det er projektkoordinator for skolesundhed.dk Thea Korsholm enig i.

”Vi er glade for, at flere kommuner kommer med i projektet, da det giver bedre muligheder for hele tiden at udvikle og forbedre skolesundhed.dk. Jo flere kommuner, der er med, jo mere repræsentativt bliver data også, hvilket blandt andet er en fordel, når kommunerne ønsker at sammenligne sig med de øvrige kommuner,” siger hun.


Hvad er skolesundhed.dk?

Formålet med skolesundhed.dk er løbende og systematisk at indsamle viden om skoleelevers sundhed, trivsel og læring. Den viden kan bruges til at udpege fokusområder på sundhedsområdet og sætte tidlige og forebyggende sundhedsindsatser i gang. Samtidig giver den viden, som bliver indsamlet, mulighed for at tænke i nye indsatser og i højere grad end hidtil mulighed for at målrette ressourcerne til børn og unge med særlige behov.

Yderligere oplysninger

Speciallæge i almen medicin, overlæge, lektor, ph.d. Carsten Obel
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed og
Region Midtjylland, Institut for Handicap og Kommunikation
Direkte telefon: 2942 8405
co@alm.au.dk

Sundhed og sygdom, Alumne, Health, Health, Offentligheden/Pressen, Ph.d.-studerende, Teknisk/administrativ medarbejder, Videnskabelig medarbejder