Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kompetencefonden nedlægges og erstattes af ”Den statslige kompetencefond”

Medarbejdere på Aarhus Universitet skal fremover søge midler til individuel kompetenceudvikling hos ”Den statslige kompetencefond”, som erstatter den tidligere ”Kompetencefond” og ”Fonden for Statens arbejdspladser”. Rammerne for fordelingen af midlerne forventes fastlagt i løbet af efteråret.

23.08.2018 | Signe Opstrup

Som følge af forårets overenskomstforhandlinger (OK18) er det fra arbejdsmarkedets parter blevet besluttet at nedlægge ”Kompetencefonden” og ”Fonden for Statens arbejdspladser”. Der kan derfor ikke søges midler fra kompetencefonden til aktiviteter i 2019. De to fonde erstattes af ”Den statslige kompetencefond”.

Fordeling af midler i ”Den statslige kompetencefond” er ikke på plads endnu

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har afsat 172 millioner kr. til individuel kompetenceudvikling for den indeværende overenskomstperiode, som løber frem til 2021. Hvordan disse midler skal fordeles, og hvilke kriterier der skal ligge til grund for fordelingen, vil blive drøftet af forhandlingsparterne i løbet af efteråret.

Først når efterårets forhandlinger er på plads, vil det være muligt at søge midler til individuel kompetenceudvikling.

Yderligere oplysninger

Så snart vilkårene for at søge midler i den nye fond er fastlagt, vil vi informere om mulighederne på denne side: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/

Vil du vide mere, er du velkommen til at sende en mail til kompetenceudvikling@au.dk eller ringe på tlf: 26 28 23 61.

Bemærk, at faglærte og ufaglærte medarbejdere uden en videregående uddannelse som noget nyt kan søge om støtte til uddannelser på diplom- og akademiniveau. Du kan læse mere om muligheden her.

Administrativt, Administration (Faglighed), Alle grupper, Alle AU-enheder, Enhedsadministration