Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference: Effekter af VIDA. En vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner rettet imod udsatte børns trivsel og læring

17.06.2013 | Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

Dato man 09 dec tor 10 jan
Tid 10:00    16:00
Sted Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Ny viden om udsatte børns trivsel og udvikling i dagtilbud. Hvordan styrker man udsatte børns trivsel og læring i dagtilbud? Dette spørgsmål vil forskerne bag forskningsprojektet VIDA - Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud give nye perspektiver på, når projektet afsluttes med en stor konference den 9.-10. december 2013.

VIDA er et forskningsprojekt, der har undersøgt effekter af, at ledere og pædagoger i dagtilbud kvalificeres til at arbejde målrettet, systematisk og vidensbaseret med at styrke børns trivsel og læring gennem inklusion i dagtilbud. Projektet har udviklet en række nye metoder og værktøjer der kan styrke kvalitet og professionel kompetenceudvikling.

Den afsluttende konference i december, vil præsentere resultaterne af såvel projektets effektmålinger som konkrete implementeringsstrategier ud fra et perspektiv om organisatorisk læring og social innovation.

På afslutningskonferencen vil der være oplæg fra børne- og undervisningsminister Christine Antorini, den amerikanske forsker Steven Barnett med manges års erfaringer med forskning i ”Early Childhood Intervention”, professor Bente Jensen fra Aarhus Universitet, der har stået i spidsen for VIDA projektet, samt en række andre danske forskere og projektdeltagere.

På konferencen er der desuden oplæg fra alle projektets deltagere: Forskere fra Aarhus Universitet og de tre tilknyttede professionshøjskoler UCS, UCN og UCL samt Randers, Horsens, Gentofte og Brøndby kommunes dagtilbudschefer, konsulenter, samt ledere og pædagoger i de deltagende dagtilbud

Konferencen henvender sig til politikere, kommuner, ledere, pædagogiske medarbejdere, forskere, lærere og studerende ved professionshøjskolerne.

Program

Se detaljeret program for konferencen og læs om konferenceworkshops her

Konferencesproget er engelsk den første dag mandag d. 9. december indtil frokost. Konferencesproget på resten af konferencen er dansk.

Tid og sted

Tid: 9.-10. december 2013 kl. 9.00-16.00
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Pris og tilmelding

Deltagelse i konferencen koster:

3560,- kr. inkl. Overnatning:

  • Tilmelding til deltagelse i konferencen inkl. overnatning

2860,- kr. ekskl. Overnatning:

  • Tilmelding til deltagelse i konferencen ekskl. overnatning

Kort om VIDA

VIDA projektet er udført af forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet i samarbejde med professionshøjskolerne UC Syddanmark, UC Lillebælt, UC Nordjylland og Metropol. Projektet er finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og

Formålet med projektet er at undersøge effekter af en tidlig indsats i dagtilbud, der sigter mod at fremme udsatte børns trivsel, læring og udvikling gennem en inkluderende pædagogik. Projektets hensigt er på forskningsniveau at udvikle, afprøve og effektvurdere to forskellige interventionsmodeller for tidlig indsats.

VIDA har inddraget 4 kommuner, 120 dagtilbud, 7000 børn og deres familier og ca. 250 ledere og pædagogiske medarbejdere. Projektet har været i gang siden 2010 og afsluttes i 2013 på afslutningskonferencen med en præsentation af programmets metoder, design, resultater og konkrete eksempler på implementering af programmet og dets materialer og værktøjer.”

Læs mere om VIDA på projektets hjemmeside: http://edu.au.dk/forskning/projekter/vida/.

Konference, Alle grupper, Alle AU-enheder