Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference: Entreprenørskabsundervisning på tværs - gennem teori og praksis

25.09.2013 | Udviklingskonsulent Laura Møller

Dato ons 13 nov
Tid 10:00 17:30
Sted ARoS, Aros Allé 2, 8000 Aarhus C

Konferencen sætter fokus på samspillet mellem teori og praksis. Vi bringer deltagernes viden og erfaringer i spil i for at udvikle og dokumentere viden inden for entreprenørskabsundervisning. Vi vil både inspirere og involvere deltagerne aktivt i udviklingen af en fælles viden.

Pris og tilmelding:

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Brug dette link.

Der er 120 pladser. Seneste tilmelding onsdag den 30. oktober.

Alle deltagere skal tilmelde sig en (og kun 1) workshop.

Du kan melde afbud frem til fredag den 8. november kl. 12. Ved afbud herefter opkræves et no show fee på 900 kr.

Program:

9.45-10.15: Ankomst, indskrivning og morgenmad

10.15-10.30: Velkomst og introduktion på Torvet

10.30-12.15: Paneldebat: tre entreprenører vs. fire teoretikere, på Torvet

12.15-12.45: Rundvisning på ARoS: Hvor søger kunstnere inspiration når de skal skabe nyt?

12.45-13.30: Frokost i restauranten på 8. etage

13.30-16.00: Workshops (inkl. kaffe og kage): Den helstøbte entreprenørskabsundervisning

16.00-16.45: Fernisering og afrunding på Torvet

16.45-17.30: Tapas på Torvet

Paneldebat formiddag:

Tre entreprenører fortæller deres historie, hvorefter fire teoretikere fra forskellige uddannelsesinstitutioner i Danmark spørger ind til forskellige faglige emner og teorier. Indholdet af debatten samles op i et skema, som efterfølgende bliver tilgængeligt for deltagerne. Få et bud på hvilke teorier, der er essentielle, og hvordan en entreprenør bruger teorierne succesfuldt.

Du kan møde følgende forskere og fagpersoner i paneldebatten:

Claus Thrane, Chefkonsulent ved Center for Entreprenørskab og Innovation, Aarhus Universitet

Steffen Korsgaard, Lektor ved iCare, Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet

Anne Kirketerp Linstad, Underviser og undervisningsudvikler ved VIA University College

Sussi Hørup, Uddannelsesleder og udviklingskonsulent ved Erhvervsakademi Dania

Rundvisning og frokost:

Med fokus på kunstneres tilgang til at samle inspiration og skabe nyt, giver omviserne på ARoS en guidet tour rundt i udvalgte udstillinger og værker. Du kan fx høre hvordan Boy blev skabt.

Efter rundvisningen spiser vi en kreativ frokost i ARoS restauranten på 8. etage, hvor kokken disker op med utraditionelle lækkerier.

Workshops eftermiddag:

I seks workshops vil vi sætte fokus på forskellige aspekter af entreprenørskabsundervisning på tværs. Du kommer som deltager til at arbejde sammen med andre passionerede entreprenørskabsundervisere i en faciliteret proces, hvor I sammen udvikler et bud på best practice. Disse best practice output samles i en pixi-håndbog til entrprenørskabsundervisere, som distribueres efter konferencen.

Deltagerne skal ved tilmelding vælge en af følgende seks workshops:

  • Det entreprenørielle Danmark – funding, strukturer og rammer
  • Læringsrum der understøtter entreprenørskabsundervisning
  • Teori vs. praksis – en balancegang
  • Opstart: De ti bud for succesfuld entreprenørskab
  • Social entreprenørskab – for studerende der vil gøre en forskel
  • Intraprenørskab gennem alternativ undervisning

 De seks workshops foregår rundt om på museet, og der bliver mulighed for en walk and talk i Regnbuen. Som afslutning fremviser vi resultatet af dagen ved en uformel fernisering på Torvet, hvorefter vi afrunder dagen officielt.

Tapas og network:

Efter den formelle afslutning bliver der serveret en stående tapas på Torvet for dem der har lyst. Desuden er der mulighed for at nyde udstillingerne på museet.

Vi tegner konferencen!

Der er en tegner til stede under konferencen, som omsætter alt input til en stor visualisering af dagen. Senere bliver tegningen og resten af dagens outcome samlet i en pixi-håndbog, der bliver tilgængelig for alle deltagere – en håndbog for undervisere i entreprenørskabsundervisning på tværs.

Alle AU-enheder, Videnskabelig medarbejder, Konference
Tags: konference, entreprenørskabsundervisning, undervisere, det entreprenørielle universitet