Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kræftforsker hædret med videnskabspris

Han har sat dansk kræftforskning på verdenskortet, og nu bliver Jens Overgaard fra AU og AUH belønnet for sit mangeårige bidrag specielt inden for eksperimentel og klinisk kræftforskning. Han modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris 2015.

28.05.2015 | Helle Horskjær

Jens Overgaard begyndte sin forskningskarriere umiddelbart efter kandidateksamen ved kræftforskningsinstituttet i Aarhus (den senere Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi). Inspireret af sin far startede han flere års undersøgelser af muligheden for at udnytte varme sammen med ioniserende stråling i behandlingen af kræftsvulster.

Og det er den forskning, der nu sikrer Jens Overgaard Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris.

På kræftforskningsinstituttet etablerede han en forskningsgruppe, som siden udviklede sig til det center, som det er i dag – et center for udvikling af kræftbehandling, herunder især stråleterapi.

Hans primære forskningsmål har været at udvikle stråleterapi og Jens Overgaard har en stor del af æren for, at mange patientgrupper i dag får en væsentligt bedre strålebehandling.

Hans forskningsgruppe har de senere år også haft fokus på en teknisk udvikling af stråleterapi, og i 2008 tog de initiativ til Det Nationale Center for Udvikling af Strålebehandling. Centret, som er forankret på Aarhus Universitet, er i dag en af verdens stærkeste forskningsmiljøer inden for stråleterapi. Det har betydet, at Aarhus på baggrund af deres ansøgning er kvalificeret til at være hjemsted for det Nationale Center for Partikelterapi.

I dag er Jens Overgaard leder af Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi – en af de meget forskningsaktive afdelinger på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Yderligere oplysninger:
Professor Jens Overgaard
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi
Direkte telefon: 8949 2629
jens@oncology.au.dk

Bevillinger og priser, Offentligheden/Pressen, Ekstern målgruppe, Aarhus Universitet