Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kriterier for ph.d.-stipendier støtter strategien i hele 2017

Næste år indgår alle strategiske indsatsområder i kriterierne for fordeling af fulde ph.d.-stipendier i alle fire ansøgningsrunder på Health. Det betyder større fleksibilitet for de faglige miljøer. Samtidig skal også tilskud til forskeruddannelse nu prioriteres efter samme kriterier.

04.08.2016 | Kirsten Olesen

I 2017 indgår alle strategiske indsatsområder i kriterierne for fordeling af fulde ph.d.-stipendier i alle fire ansøgningsrunder på Health.

I dag kan fulde ph.d.-stipendier inden for specifikke, strategiske indsatsområder kun søges i én eller to af de fire årlige opslagsrunder på Health. Men næste år slipper man for at skulle tilrettelægge sin ansøgning efter den runde, der er særligt relevant for ens forskningsprojekt. I 2017 bliver det nemlig muligt at deltage i alle årets fire ansøgningsrunder, uanset hvilket strategisk indsatsområde, man særligt vægter i sin ansøgning.

Helt konkret vil de strategiske indsatsområder blive indarbejdet i de generelle kriterier for fordeling af fulde stipendier i alle ansøgningsrunder i 2017, lige som de vil komme til at vægte i ansøgninger om tilskud til forskeruddannelse.

Ansøgninger skal afspejle kriterier

Det vil være en forudsætning for at komme i betragtning til de fulde stipendier i 2017, at ansøgningen specifikt redegør for, hvordan projektet passer ind i de opstillede strategiske kriterier i forhold til:

  • Tidlig rekruttering af talenter
  • Mobilitet (udgående såvel som indgående)
  • Interdisciplinært samarbejde og netværksdannelse
  • Samarbejde med erhvervsliv, professionshøjskoler og øvrige eksterne partnere i kommuner og regioner.

Det er desuden et krav for at komme i betragtning til fulde stipendier, at ansøgere bliver vurderet højt på minimum ét af kriterierne. Endelig skal der også foreligge en beskrivelse af de faglige miljøer som både forsknings- og uddannelsesmiljøer.

I 2015 og 2016 er stipendierne opslået inden for følgende strategiske indsatsområder: Tidlig rekruttering af talent, mobilitet samt interdisciplinaritet/innovation. I hver opslagsrunde er de fulde stipendier slået op inden for ét af indsatsområderne.

 

Talentudvikling, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Health, Health